Drevprov 2018-10-01 – 2018-10-31

BERGMOSSENS QIMMIE SE42546/2015 T

e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Wallin Magnus, Kättilstorp.

26/10. Domare: Svensson Kjell-åke.

Släpp 1. Buktar bra, går över slåttervallar, betesvallar, i skogsbryn, intill domarlag utan observation, misstanke om räv. Drevet går utom hörhåll efter 84 min. Får kontakt med qimmie när hon kommer tillbaks till upptagsområdet och visar upp ett rådjur. Drevet avslutas.

Släpp 2. Tar upp efter bra sök och slagarbete. Slutar driva, blir troligtvis stört av vildsvin som hon inte trivs med. Egen återgång.

Släpp 3. Blir inget upptag.

Provet avslutas kl 13,48. Rå 125(49), Okänt 20
Ep: 3 – 4 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 2 = 27 SFK: 74 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

 

 

WALLELYCKAN ISA SE22850/2016 T

e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Ljunggren Anders, Larv.

31/10. Domare: Däldebring Bengt.

Drev 1. Tiken söker ut i två sökrundor återkommer och hälsar på domarlaget, söker vidare och tar upp. Driver ett par bukter bra blir efter när drevet sträcker ut, svår att följa några skall då och då. Kopplas på väg.

Drev 2. Efter förflyttning tar tiken upp omgående. Driver råkilling i snäva bukter som ses fyra gånger med tiken en halv minut efter får tappt men reser på nytt och driver till ett tredje pris. Blåses in på tappt och kopplas. En ungtik som för dagen får bekymmer när drevdjuren får för långt försprång.

Föraren väljer att avsluta provet. Okänt 25, Rå 52(32)
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2(1) – 3 – 3 = 27 DF: 8 SFK: 72 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå

 

 

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T

e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

05/10. Domare: Karlsson Fredrik.

Släpp 1: hunden släpps på öppen mark där hon efter kortare sök reser hare som ses i upptaget. Driver haren med många tappter. Tappt uppstår på grusväg där hunden kopplas.

Släpp 2: hunden släpps i ett tätare buskområde där hon väcker men inget upptag kom. Kopplas.

Släpp 3: hunden släpps på öppen mark där hon söker ut och väcker på hare. Det resulterar i ett kort drev som slutar på grusväg. Hunden kopplas och hundföraren väljer att bryta provet pga torr och blåsig väderlek.

Hare 34(35), Hare 5
Ep: 3 – 3 – 2 – 2 – 2 – 3 – 2 – 2 – 2 = 21 DF: 11 SFT: 75 JL: Bra
Pris: Ökl

 

 

J ABBE SE54126/2015 H

e NORDJ(D)CH Conitas Veselin SE25874/2011 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Karlsson Henrik, Hova.

30/10. Domare: Karlsson Fredrik .

Släpp 1: hunden släpps i skogen och tar upp dovhjort som ses efter 10 minuter med hunden 3 minuter efter. Drar först ut över åker för att sedan bukta i angränsande skogsområde. Tyvärr stöter vi hjorten hårt och hundföraren väljer att koppla när hunden kommer ca 10 minuter efter.

Släpp 2: hunden släpps i skogsområde där den reser hjort som buktar lugnt i 40 minuter för att sedan dra ut. Då tappar hunden och söker tills det blir dödtappt. Släpp 3: hunden släpps i skog och söker till en början bra för att sedan bli väldigt trång. Vi misstänker då en vildsvinskontakt och byter område.

Släpp 4: hunden släpps i skog och reser okänt djur vid två tillfällen men detta resulterar bara i mycket korta drev och hundföraren väljer att bryta för dagen. Hjort 46, Hjort 49
Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 = 29 DF: 7,5 SFK: 75 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Hjort, 3 Hjort

 

 

SEJCH SEUCH ATENA SE44003/2011 T e

SEVCH SEJCH SEUCH Örnfjordens Kompis S26940/2005 u J Jozzitas Jonna S57217/2005

30/10. Domare: Bäck Kjell.

Drev 1: upptag på rådjur som är synliga efter 4 min drev. Drevet buktar bra och hunden driver i 64 min då tappt uppstår. Får igång drevet igen och det går till full tid.

Drev 2: upptag på rådjur som är synliga före hunden kopplas på löpan. Rådjur sträcker ut i en vidare bukt. En tappt uppstår i ett blötare område.

Drev 3: inget upptag. Hunden går lös tills tiden för att vara lös har uppnåtts.

Rå 94(11), Rå 51(12)
Ep: 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 = 32 DF: 5 SFK: 67 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

 

 

J BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 H

e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009 u J Bergmossens Hanna S49194/2005

31/10. Domare: Ericson Jan-olof.

Släpp 1. Hundengår ut och reser rådjur. Driver utan noterbara tappter i stora bukter. Rådjuret synligt 09,30, hunden 1 min efter. hunden kopplas på löpan efter full tid.

Släpp 2. Tar upp hjort som hunden driver utmaärkt till full tid. Hjortarna synliga 11,15 med hunden 1 min efter. Hunden kopplas på löpan efter full tid.

Rå 110, Hjort 100
Ep: 4 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 – 2 – 2 = 32 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Hjort

 

 

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011

29/10. Domare: Hellström Stig.

En tik som under dagen presterat ett drev till 1:a pris och 2 st till 2:a pris (1:a). Ett utmärkt sök med utmärkt kontakt med föraren i sina sökrundor. Lägger av i drev 1 och 2 och återkommer till föraren.

Bryter i drev 3 när drevdjuret sträcker ut.

Återgång från 1,6km. Provet avbröts och koppling beordrades när drevtid för 2 st 1:a pris erhållits enligt 4.4. Vid drev 1 uppstod tappter när drevdjur och hund korsade en kanal vid två tillfällen varav en ej noterbar.

Drev ett 115 skall/min, drev 2, 94 skall/min och drev 3, 99 skall/min, alla tagna efter ca 20 min drev.

Rå 94(9), Rå 65, Rå 65
Ep: 5 – 5 – 3 – 5 – 5 – 5 – 5 – 5 – 2 = 40 DF: 7,1 SFK: 115 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

 

 

SEVCH SEJCH SEUCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T

e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

28/10. Domare: Andersson Ingvar.

Släpp 1: hunden tar upp rå och driver det i fina bukter till full tid. Blåser in på kort avstånd.

Släpp 2: hund reser en hare som avspåras i snön och driver den i 10 minuter sedan är det stopp.

Släpp 3: hunden reser en hare. Haren är synlig vid upptaget. Driver den i 35 minuter tapptfritt. Tappar sedan bort den och hunden bryter och kommer tillbaks. Rå 95, Hare 10, Hare 35
Ep: 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 = 32 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå