Drevprov 2019-01-01 – 2019-01-31

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011

09/01. Domare: Börje Ronny . 1. Släpps på nysnö reser hare som ej lyckas hålla igång uppsöker föraren. Ut på ny sökrunda reser rå so buktar tätt till full tid. Kopplas på löpan. 2. Reser rå som buktar tätt med tiken 1 minut efter. Går ut i en större bukt men kommer in igen och buktar åter tätt tills tappt uppstår och hon blir inblåst från 150 meter. Rå 99, Rå 93(9)
Ep: 3 – 3 – 5 – 5 – 5 – 3 – 4 – 2 – 3 = 33 DF: 8,1 SFK: 88 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

KRAFTJÄGARNS CLINTAN SE36106/2015 H e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u J Friljusets Bessie SE43684/2012 Äg: Hjalmarsson Perry, Skövde.

03/01. Domare: Andersson Ingvar. Släpp 1. Upptag på rådjur synligt vid 2 tillfällen med hunden 3-4 minuter efter. Går i fina bukter. Hunden kopplas efter full tid. Släpp 2. Inget upptag. Släpp 3. Hunden tar upp rådjur och driver det i fina bukter tills det drar ut. Rådjur synligt vid ett tillfälle. Rå 92(18), Rå 100
Ep: 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 – 4 = 31 DF: 6,5 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

J VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011

15/01. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Hunden släpps i skog där hon reser okänt drevdjur. Hunden bryter självmant på åker och återgår till föraren. Släpp 2. Hunden släpps i skog och reser rå som ses i upptaget. Driver detta men får snart tappt. Vi går mot tappten och då får hunden upp en hare som vi ser och hundföraren kallar in hunden på fullt drev. Släpp 3. Hunden släpps i åkerkant och reser okänt drevdjur och driver detta i en kort repris för att sedan bryta självmant och återgå till föraren. Släpp 4. Hunden släpps i skog och reser okänt drevdjur som hon driver men bryter självmant och återgår till föraren. Föraren väljer då att bryta för dagen., Rå 18(21)
Ep: 3 – 4 – 5 – K – 4 – K – K – 3 – 3 = 22 DF: 8,3 SFK: 70 JL: Godtagbar
Pris: Ökl

Drevhöjdens Ikaros SE21689/2017 H e SEJCH SEUCH Pricken S40766/2009 u J Drevhöjdens Fanta SE38243/2013 Äg: Kent-agne Gustafsson, Mullsjö.

15/01. Domare: Björn Åkesson. 1. Upptag på rå, hunden långt efter och går drevlöpan tillbaks. 2. Dovhjort ses med hunden två minuter efter. 3. Dovhjort avspåras i nysnö. Tappter kan ha varit drev utom hörhåll. Rå 40, Hjort 14, Hjort 68(31)
Ep: 4(2) – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4(1) – 4 – 2 = 31 DF: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Hjort

HÄNJARPS GIPSY SE36073/2014 T e SEJCH NOJ(D)CH Västralunds Rex SE43197/2010 u J Hänjarps Dixi S34698/2008 Äg: Lengyel Jozef, Oskarshamn.

21/01. Domare: Ericson Jan-olof. Släpp 1. Söker ut och reser rå. Kopplas på löpan då ägaren vill ha hare. Släpp 2. Reser hare som drivs med en noterbar tappt. Hare synlig 2 gånger. Lägger av och uppsöker föraren. Släpp 3. Reser rå. Driver i stora bukter. Rå synligt en gång. Blåses in och kopplas efter full tid på 150m. Rå 35, Hare 65(10), Rå 115
Ep: 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 = 36 DF: 7,5 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Hare

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

25/01. Domare: Andersson Ingvar. Släpp 1. Hunden tar upp hare, synligt vid upptaget. Driver i två fina bukter runt om oss i 50 minuter. Släpp 2. Inget upptag. Släpp 3. Tar upp hare som vi ser vid upptaget, driver det i en fin bukt. Tappar på väg, hittar ej spåret igen. Hundföraren bestämmer sig för att avbryta provet. Hare 50, Hare 20
Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 = 28 DF: 7,0 SFT: 75 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Hare

SEVCH SEJCH SEUCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

30/01. Domare: Johansson Jesper. Då det var minus 22 grader på morgonen avvaktade vi med första släppet till kl. 11. Då var temperaturen minus 12 grader. Släpp 1. Hunden släpps i en salixplantering. Tiken får upp en hare som syns efter 7 minuter. Tiken driver i 40 minuter. Kommer sedan ur planteringen och har tappt. Föraren väljer att koppla och byta område. Släpp 2. Upptag på hare som är synlig direkt. Haren går upp på en väg och hunden klarar inte att följa efter. Föraren vill avbryta provet då vittringsförhållandena verkar dåliga. Hare 40(24), Hare 2(5)
Ep: 2 – 3 – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 = 23 SFT: 60 JL: Godtagbar
Pris: Ökl

WALLELYCKAN BELLA SE22851/2016 T e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Larsson Niklas, Skara.

23/01. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Upptag på hare som går ut på plöjd åker, kan ej redas ut. Släpp 2. Upptag på rå som buktar något, sträcker ut och kopplas vid väg. Släpp 3. Kortare drev på hjort, lägger av och återkommer. Släpp 4. Går lös utan upptag. Hare 19(10), Rå 49, Hjort 21
Ep: 3 – 3 – 4 – 2 – 5 – 3 – 3 – 4 – 3 = 30 DF: 6,0 SFK: 72 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå

BERGMOSSENS QIMMIE SE42546/2015 T e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Wallin Magnus, Kättilstorp.

30/01. Domare: Däldebring Bengt. Drev 1. Tiken släpps på rävslag men tar upp rådjur och driver detta till full tid, kopplas på löpan. Rå avspårat. Drev 2. Tar upp hare som drivs en kort stund, får tappt och återkommer själv och kopplas, hare avspårat. Drev 3. Tar upp rå som ses ett flertal gånger, driver dem i flera repriser och får problem att följa dem i den lösa, kalla snön med ett flertal tappter som följd, får tappt och återkommer själv. Föraren väljer att avsluta provet. Rå 104, Hare 11, Rå 35(91)
Ep: 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 = 33 DF: 8,0 SFK: 70, SFT: 70 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå

VÄRÖ-SKOGENS SAGA SE15432/2016 T e J Skararps Tello SE39209/2014 u Bodalsgårdens Gunbritt S56110/2009

17/01. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Söker ut bra och upptag till ett kortare rådrev som avspåras. Släpp 2. Upptag på hare som ses i upptag, svåra väderförhållanden, regn vinter snö under natten. En följsam och trevlig tik. Rå 32, Hare 25
Ep: 3 – 3 – 5 – 2 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 = 31 DF: 6,0 JL: Mycket bra
Pris: Ökl

NILLAS CASTOR ELSA SE24873/2015 T e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u SEUCH SEJCH Vismyrens Via SE43999/2011 Äg: Björklund Per, Hökerum.

18/01. Domare: Bäck Kjell. Släpp 1. Upptag på avspårad hare med drev i 3 repriser. Efter 50 minuter drar drevet iväg på en byväg och hunden hörs endast med enstaka skall. Hunden förflyttar sig utmed vägen en längre sträcka men lyckas aldrig få igång drevet mera. Utan föraren kopplar hunden. Släpp 2, 3, 4. Trots att hunden söker bra och väcker rikligt så lyckas inte tiken inte resa något mer drevdjur under provdagen. Var mycket besvärliga vittringsförhållanden minus 10 under natten och soligt på förmiddagen på den öppna marken. Var frusen skarsnö i skogen. Hare 50(22)
Ep: 3 – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 2 – 3 – 2 = 24 DF: 5 SFT: 63 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Hare

Falstergårdens Xzita SE28711/2017 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Kjell-åke Svensson, Stenstorp.

17/01. Domare: Karlsson Fredrik . Hunden släpps i skogsmark där hon reser rå. Buktar till en början bra föra att sedan dra ut i vidare bukter. Hunden har noterbara tappter som hon löser. i slutet på drevet får hon tappt som hon inte löser. Hon går kvar på tappten och låter sig kopplas först när vi kommer dit. Rå avspårat i snö vid flera tillfällen. Rå 102(32)
Ep: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 28 DF: 10,0 SFK: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

Fanny SE51915/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u J Falstergårdens Polly SE39174/2011 Äg: Fredric Paulssom, Broddetorp.

29/01. Domare: Andersson Kenneth. Upptag på hare vid ett bra sök, buktar bra, driver till full tid. Avbryter med endast en noterbar tappt. Återgår till förare. Lydnad kontrollerades efter drevarbete på observerad hare. Hare 82(7)
Ep: 3 – 4 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 = 32 DF: 7,0 SFT: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Hare

Tikka se39877/2017 T e J Traj SE29530/2010 u Majla SE43769/2014

29/01. Domare: Wallin Magnus. Tiken har flera kortare drev som inte går till pris. Tiken bryter dreven och återgår till föraren. Tiken är ovan vid att jaga på snö och störs troligen i sitt sök och drevarbete av den 15 cm djupa nysnön. Rå 20(30)
Ep: 2(1) – 2 – 2 – 2 – 3 – 2 – 3(2) – 2 – 3 = 21 DF: 6,0 SFK: 80 JL: Bra
Pris: Ukl

Lilla Solbackens Jack Sparrow SE39617/2017 H e SEJCH SEUCH Simbackens Trille S40496/2005 u J Lilla Solbackens Effie SE39986/2015

29/01. Domare: Däldebring Bengt. Drev 1. Hunden släpps för första gången på snö. Det tar lång tid innan upptag. Driver get och två kid som ses efter 10 minuter. Driver med utmärkt drevfart men får problem att följa drevdjuren i den lösa snön och tappar. En trevlig unghund som är för orutinerad för dagen. Rå 35(11)
Ep: 2 – 2 – 5 – 2 – 4 – 3 – 3 – 4 – 2 = 27 DF: 5,0 SFK: 70 JL: Bra
Pris: Ukl, 3 Rå

Falstergårdens Vicke Vire SE39487/2015 H e S30554/2006 J Falstergårdens Hälge u
S40965/2009 Falstergårdens Leidas Lycka. Ägare Frans Karlsson.

19/01. Domare: Bengt Däldebring. Sex rådjur synliga på en åker, de går undan och in i en granplantering. Hunden släpps på åkern och korsar spåren ett flertal gånger på sök. Visar inget intresse att följa två minuter gamla rådjursspår. Inkallas och kopplas efter normalt sökarbete. För dagen rådjursren. Godkänt RR-prov