Drevprov 2019-11-01 – 2019- 11-30

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011 Äg: Mikael Gustavsson, Floby.

01/11. Domare: Karlsson Fredrik. Hunden släpps i granskog och reser rådjur som ses efter 15min med hunden ca 1min efter och driver detta i bra bukter tills en tappt uppstår som hon löser efter ringande och driver sedan detta till full tid då rådjuren visar sig igen och hunden kallas in inom synhåll. Hunden släpps i granplantering och reser rådjur som ses 3 gånger med hunden ca 1-2min efter och detta buktar bra till full tid och hundägaren kallar in hunden på 250m på fullt drev och hon bryter men hunden kommer då på fel sida ett hägn och börjar sedan springa på en väg. Vi tar oss runt och gör en ny inkallning och hunden kallas in på 280m och hon kommer då direkt. Rå 112(12), Rå 97
Ep: 3 – 4 – 5 – 5 – 5 – 4 – 4 – 3 – 3 = 36 DF: 11 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

BERGMOSSENS QIMMIE SE42546/2015 T e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Wallin Magnus, Kättilstorp.

01/11. Domare: Johansson Jesper. Släpp 1. Tiken släpps kl.8 och söker av terrängen bra men hittar inga slag att arbeta med. Föraren väljer att koppla kl.9.35 för att byta område. Släpp 2. Nytt släpp 09.40. Tiken reser en räv efter ett kort slagarbete, driver den i 24min. Får en längre tappt vid en kohage med eltråd runt om. Reser räven igen när hon rundat kohagen. Driver sedan räven i 66min innan hon får tappt vid en skogsväg. Lyckas resa igen och kallas då in under drev., Räv 113(52)
Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 32 SFT: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

01/11. Domare: Andersson Kenneth. Drev 1. Tar upp rådjur som går till full tid utan noterbar tappt. 2. Släpper vid salix, väcker, tar upp och driver inne i salixen. För att sedan gå ut på en åker där hunden får tappt utan att kunna resa om igen. Drevdjur inte observerat. 3. Ett kort drev på rådjur, kopplas vid väg, går sedan lös utan att ta upp mer denna jaktdag. Rå 110, Okänt 18, Rå 30
Ep: 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 28 DF: 8 SFK: 70 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

J FALSTERGÅRDENS RUSKA SE56232/2012 T e J Falstergårdens Hälge S30554/2006 u SEJCH Falstergårdens Leidas Lycka S40965/2009B Äg: Bergman Larsson Cilla, Broddetorp.

01/11. Domare: Andersson Ingvar . Släpp 1. Får slag på ett hygge reser rå och driver det i fina bukter . Drar iväg en bit tappar bort det vid en vass ränna. Släpp 2. Söker ut på en udde, tar upp driver det i 10 min sedan släpper det. Släpp 3. Ut och tar upp driver det i 35 min sedan släpper och kommer tillbaka. Hunden vill att vi bryter. Rå 63
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 – 3 – 3 = 28 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e Slagstigens Rosso SE25514/2010 u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn .

17/11. Domare: Åkesson Björn. Tiken önskar provas på hare. Efter en natt av ihållande regn släpps i svenskhareterräng. Svaga slag utan upptag till fälthare stöts av hund. Vid andra vägtappten kan tiken ej lösa löpan. Inga rådjurskontakter under dagen. Hare 24(13)
Ep: 2 – 2 – 4 – 2 – 5 – 4 – 4 – 2 – 2 = 27 DF: 8 SFT: 100 JL: Godtagbar
Pris: Ökl

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e Slagstigens Rosso SE25514/2010 u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn .

22/11. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Hunden släpps i betesmark och reser hare som ses strax efter upptaget med hunden 30 sek efter. Drevet flyttar sig in i skogen och buktar bra tills en icke noterbar tappt uppstår och jag misstänker att hunden växlar till rå. Senare konstateras rå genom synobs och hunden kopplas på drevlöpan. Tiden var 62 min när tappten uppstod. Släpp 2. Hunden släpps i skogskant och söker ut ca 250m där hon börjar väcka och reser efter bra slagarbete rå som drar ut i vida bukter för att senare under drevet bukta tätare tillbaka mot upptagsområdet. Rådjuren synliga en gång med hunden ca 45 sek efter. Det går till full tid och hunden inkallas utom synhåll på ca 70 m när tappt uppstår. Släpp 3. Hunden söker ut och släpper några få väckskall men det resulterar inte i något drev.hon kallas då in på 80m utom synhåll och provet avslutas. Hare 62, Rå 98
Ep: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 = 29 DF: 6,5 SFK: 110 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Hare, 1 Rå

FALLASKOGENS GOLDIE SE38313/2016 T e J DKV-12 SEUCH Slagstigens Rosso SE25541/2010 u J Tolsebodas Älla SE42292/2013 Äg: Däldebring Bengt, Floby.

13/11. Domare: Wallin Jennie. Släpp 1. Hunden släpps på vall, får slag som snabbt leder till upptag. Get och kid synliga efter 9 min med hunden 30 sek efter. Buktar mycket fint. Drevdjuren är synliga igen efter 50 min med hunden 2 min efter. Geten ställer sedan av kidet och väntar in hunden. Hunden får tappt 19 min, kommer sedan rätt och fortsätter att driva geten som buktar till en början men sedan drar ut. Hunden driver till full tid och får sedan tappt. Hundföraren kallar in hunden utom synhåll (350 m) på tappt. Hunden kommer till föraren med kontaktskall. Släpp 2. Hunden släpps på skogsväg. Söker ut och besöker föraren efter första sökturen. Tar upp och drevdjuret buktar mycket fint. 2 noterbara tappter i blöt terräng. Tiken får tappt igen efter totalt 75 min drev och föraren väljer att kalla in hunden utom synhåll (70 m). Drevdjuret kan inte spåras av men har gått över den hårda grusvägen i rådjursstigar vid tre tillfällen. Sammanlagda bedömnningen av drevets karaktär är att hunden drivit rådjur. Släpp 3. Hunden är nöjd för dagen men får vara lös i 73 min. innan hon kopplas och provet avslutas. En trevlig tik med tätt passionerat skall och utmärkt nyansering. Rå 90(19), Rå 75(18)
Ep: 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 – 5 – 2 – 3 = 30 DF: 8,5 SFK: 110 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

SEVCH LJUNGLANDETS IZA III SE48810/2015 T e J Drevhöjdens Faxe SE38239/2013 u SEJCH Falstergårdens Lisa S40966/2009 Äg: Börje Ronny, Grästorp.

22/11. Domare: Ek Jörgen. Släpp 1. Tar upp hare som hon driver en stund, får tapp. Ligger kvar länge och jobbar på tappten men kan inte få upp haren igen. Kopplas. Släpp 2. Tar upp, driver en kort repris, får en längre tappt. Reser haren igen, driver den till full tid med några ej noterbara tappter. Kopplas på löpan. Haren synlig två gånger. Hare 37, Hare 93(34)
Ep: 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 – 5 – 3 – 2 = 33 DF: 7,5 SFT: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

FALSTERGÅRDENS VICKE VIRE SE39487/2015 H e J Falstergårdens Hälge S30554/2006 u SEJCH Falstergårdens Leidas Lycka S40965/2009B

29/11. Domare: Kalén Göran. Hunden tar upp hare efter ett bra arbete som ses vid upptaget. Haren ses en andra gång. Väderlek ej bra. Snö och blåst på morgonen som sedan fryser. Rikligt med rå ej något intresse. Hare 47(18)
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 5 – 3 – 3 – 4 – 3 = 31 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 3 Hare

Lia se46978/2017 e SEVCH SEJCH SEUCH Kilhammars Dumle SE35769/2010 u J SEUCH Amica S44337/2009

01/11. Domare: Ronny Börje. Tiken reser räv i storskog. Tätbuktande drev som efter en stund går rakt ut. Följer kanaler och diken i öppna marker. Får tappt vid ladugård. Invisslad 150m. Räven synlig en gång. 2. Efter ett längre slagarbete reser tiken troligen hare som blir tvärstopp i våtmark. Invisslad 100m. 3. Tiken reser 2 harar så vi får vänta och se vilken hon driver. Hare synlig igen med tiken 9min efter. Härligt drev. Egen återgång. Räv 66(9), Okänt 43, Hare 70
Ep: 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 = 32 DF: 6 SFT: 72, SFT: 92 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv, Kombi