Drevprov 2019-12-01 – 2019-12-31

2019-12-01 – 2019-12-31

FALSTERGÅRDENS VICKE VIRE SE39487/2015 H e J Falstergårdens Hälge S30554/2006 u SEJCH Falstergårdens Leidas Lycka S40965/2009B Äg: Frans Karlsson, Ulricehamn.

26/12. Domare: Wallin Jennie. Släpp 1. Släpps på vall. Söker ut bra, besöker hundföraren efter sökturer, inga slag, kopplas och byter område. Släpp 2. Släpps på vall. Reser hare efter bra upptagningsarbete. Driver i 4min sedan längre tappt på grusväg. Reser haren igen, haren synlig med hunden 1min efter. Driver 26min med några icke noterbara tappter sedan tappt på grusväg. Lyckas inte resa igen, hunden visslas in på tappt utom synhåll och provet avslutas., Hare 30(47)
Ep: 3 – 3 – 5 – 1 – 4 – 4 – 3 – 2 – 3 = 28 DF: 11 SFT: 55 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0

Wallelyckan Frans se39583/2018 H e Wallelyckan Acke SE22848/2016 u Bergmossens Qimmie SE42546/2015 Äg: Manuel Wallin , Floby.

28/12. Domare: Däldebring Bengt. Drev 1. Hunden gör ett par sökrundor och uppsöker domarlaget, gör sedan en längre söktur och tar upp. Driver stora bukter, får tappt och återkommer. Kopplas på återgång. Rå ses en gång med hunden 2 min efter. Drev 2. Släpps i nytt område får slag och tar upp, drevet gör ett par bukter, får tappt och återkommer själv. Vid koppling väljer hundföraren att avsluta provet pga vasst före, frusen barmark. En trevlig unghund. Rå 69, Okänt 23
Ep: 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 – 4 – 2 = 29 DF: 7,5 SFK: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå

Falstergårdens Ystra Dolly SE35453/2018 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Ingemar & Cilla Larsson, Broddetorp.

28/12. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Upptag på rå som ses, går ut på risigt hygge. Tiken återkom. Släpp 2. Upptag på okänt som går ut på åker, tiken återkallas. Släpp 3. Upptag på rå som ses, går i vida bukter till full tid. Rå 36, Okänt 10, Rå 85
Ep: 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 = 31 DF: 7 SFK: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 3 Rå, 1 Rå

Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 H e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u Bakkeskogen’s Zita Ii NO46864/15 Äg: Tony Christensen , Dannike.

28/12. Domare: Ek Jörgen. Släpp 1. Snabbt upptag som han driver i två korta repriser. Troligen var det hare. Släpp 2. Tar upp rå som han driver hackigt till en början sen går drevet bra fram tills provet avslutas. Okänt 10(7), Rå 43(22)
Ep: 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 = 29 DF: 7 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Rå

Simbackens Vira SE49263/2018 T e J SEVCH SEUCH DKUCH Fogdegårdens Alvin SE43298/2012 u J SEJV-15 SEV-15 Simbackens Astrid SE26734/2014 Äg: Andersa Lennartsson, Undenäs.

28/12. Domare: Wallin Jennie. Släpp 1. Iken söker ut bra. Besöker hundföraren efter sökturerna. Reser hare som drivs med flera påstick och några ej noterbara tappter. Tiken bryter vid väg och tar sin löpa tillbaks till hundföraren. Avspårat. Släpp 2. Upptag troligtvis hare, hundföraren väljer att koppla. Släpp 3. Hunden släpps i storskog och tar upp rå. Drevdjuret synligt 11:04 med tiken 1 min efter. Buktar fint med några icke noterbara tappter. Tappt efter 58 min och tiken kallas in inom synhåll. En trevllig unghund med mycket bra jaktlust. Hare 30, Okänt 8, Rå 58
Ep: 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 = 30 SFT: 70, SFK: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 3 Hare, 2 Rå

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e Slagstigens Rosso SE25514/2010 u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn .

12/12. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Tiken går på slag som leder till upptag. Visar sig vara hjort som går i vida bukter. Tiken inkallas på löpan. Släpp 2. Snabbt upptag på ett kortare drev. Tiken kopplas på väg. Släpp 3. Kortare drev. Tiken kommer tillbaks med stor gren i västen. Nytt påstick som går långt rakt ut. Hon avbryter och kommer på löpan tillbaka och kopplas och provet avslutas. Hjort 95(15), Okänt 17, Okänt 34(41)
Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 5 – 4 – 3(1) – 4 – 3 = 31 DF: 6,9 SFK: 78 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hjort

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e Slagstigens Rosso SE25514/2010 u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn .

19/12. Domare: Hellström Stig. En tik som för dagen var rådjursren och som reser 3-4 olika harar. Släpp 1. Loss vid en markväg, söker ut med fart och tar upp utan föregående väckskall. Driver haren i två repriser till tid för 2:a pris. Bryter och återgår till föraren. Kopplas. Släpp 2. Loss i kohage, får slag och reser hare som drivs i tre korta repriser, bryter och uppsöker föraren. Nytt släppområde. Släpp 3. Söker i plantering och reser hare efter ett mycket bra slagarbete. Hare synlig efter 4min med tiken 1min efter. En längre tappt uppstår och tiken reser haren på nytt, 300m från där tappt uppstod, troligen en ny hare, driver denna tätskalligt och med bra kontakt, bryter och uppsöker föraren. får gå lös i hopp om att finna ny hare men lyckas inte. Provet avslutas 14:15. Hare 66(8), Hare 13(21), Hare 33(26)
Ep: 2 – 3 – 4 – 3 – 5 – 4 – 4 – 5 – 2 = 32 DF: 8,3 SFT: 100 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Hare

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e Slagstigens Rosso SE25514/2010 u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn .

26/12. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Hunden släpps i betesmark och reser hare som ses minst 4ggr under drevet. Drevet består av kortare repriser med många noterbara tappter och till sist kopplar vi hunden på tappt inom synhåll (ca 80m) för nytt släpp. Släpp 2. Hunden släpps i betesmark och reser hare som vi ser i upptaget och senare under drevet. Det går i två repriser men sen blir det tappt på väg och vi kopplar hunden på tappt. Släpp 3. Hunden släpps i granplantering och tar upp rå och driver detta i normala bukter men tappar i blötare myrmark. Hon letar i några minuter men väljer sedan att gå tillbaka i återlöpan och inkallas utom synhåll (140m). Släpp 4. Hunden söker länge och reser till sist rå men bryter självmant efter kort drev och återkommer i löpan. Inkallad utom synhåll (150m). Hare 42(41), Hare 27(5), Rå 23, Rå 13
Ep: 2 – 3 – 4 – 2 – 5 – 3 – 3(1) – 2 – 3 = 27 DF: 4,5 SFT: 90, SFK: 110 JL: Bra
Pris: Ökl, 0

Fanny SE51915/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEJCH Falstergårdens Polly SE39174/2011

19/12. Domare: Andersson Ingvar . Släpp 1. Hunden söker ut och tar upp rå som jag bedömer. Hur drevet går, tappar det i tätning. Hunden kopplas. Släpp 2. Upptag på 2st rå synliga vid upptaget och driver dem i mycket fina buktar. Rå synligt vid ett tillfälle till. Hunden kopplas på löpan. Släpp 3. Söker ut, tar upp rå som vi ser, driver det ner mot några fårhagar. Får tappt, kommer tillbaka och vi avbryter för dagen. Rå 47, Rå 120, Rå 30
Ep: 4 – 4 – 5 – 4 – 5 – 3 – 3 – 3 – 2 = 33 DF: 8 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Rå, 1 Rå

Ackers Bästa Britta SE47999/2017 T e Sönnarebys Casper SE40698/2015 u FIJCH Piipanlauman Pipsa SE21142/2015 Äg: Anneli Ylinen , Trollhättan.

01/12. Domare: Andersson Ingvar . Släpp 1. Hunden söker ut och tar upp rå som avspåras. Driver det i 20min, tappar och återgår till hundföraren. Släpp 2. Inget upptag. Släpp 3. Tar upp driver i 10min återkommer sedan till hundföraren. Släpp 4. Hunden söker ut och tar upp rå och driver det i en bukt, släpper sedan och kommer tillbaks till hundföraren. Rå 20, Okänt 10, Rå 25
Ep: 2(1) – 3 – 4 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 = 26 DF: 5,5 SFK: 85 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0

Ackers Bästa Britta SE47999/2017 T e Sönnarebys Casper SE40698/2015 u FIJCH Piipanlauman Pipsa SE21142/2015 Äg: Anneli Ylinen , Trollhättan.

12/12. Domare: Svensson Kjell-åke . Släpp 1. Britta tog upp räv som avspåras på plöjd åker och som tar med jord på tassarna ut på vägen. Driver en fin bukt men går in i ett stengryt. Tiken återgår till föraren. Släpp 2. Går rakt upp på plantaberget. Tar god till för domarlaget att komma upp och få kontakt med drevet. Ett bekvämt drevprov på rå som drivs till full tid. Föraren försökte blåsa in tiken, men utan att lyckas. Tiken var inte nöjd för dagen utan kopplades på drevlöpan när hon återkom med get och kid. Provet avslutas. Räv 48, Rå 142(20)
Ep: 2 – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 3 – 3 – 2 = 28 DF: 7,5 SFK: 80, SFT: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Räv, 1 Rå

Wallelyckan Exxit SE17534/2017 T e J SEUCH Bruzadalens Cesar S14976/2008 u SEJCH SEUCH Wallelyckan Clinga SE38936/2012 Äg: Henrik Strömberg, Årjäng.

18/12. Domare: Ericson Jan-olof. Släpp 1. Söker trångt, väcker i nattspår av rå och upptag, driver något tveksamt, bryter och inkallas på återgång. Släpp 2. Upptag och kort drev på rå, bryter och inkallas på återgång. Släpp 3. Upptag och driver 10min, slutar vid en väg och uppsöker föraren, går lös till provslut. Rå 25, Rå 20, Okänt 10
Ep: 1(1) – 3 – 4 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 = 26 DF: 6 SFK: 75 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0