Drevprov 2020-01-01 – 2020-01-31

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

27/01. Domare: Svensson Kjell-åke . Släpp 1. Cita tar upp efter ett kortare slagarbete. Haren synlig med tiken efter 2min. Haren återgår till upptagsplatsen. Efter en längre tappt reser hon om haren som byter område. Domargruppen får gå efter ca 1km. Tiken har ett osammanhängande drev som inte går att bedöma som drev. Hunden kopplas. Släpp 2. Snabbt upptag på hare, synlig. Efter kort repris blir det tappt, när ägaren får kontakt med hunden haltar hon. Ägaren föredrar då att bryta provet. Hare 24(27), Hare 7
Ep: 3 – 3 – 1 – 1 – 2 – 1 – 3(2) – 1 – K = 15 DF: 5 SFT: 60 JL: Bra
Pris: Ökl, 0

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun.

30/01. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Tiken släpps i lövdunge och reser rå som ses strax efter upptaget och föraren väljer då att koppla hunden på drevlöpan för att satsa på hare istället. Släpp 2. Tiken släpps i åkerkant och börjar väcka på hare. Hon väcker mycket rikligt och flyttar sig ca 350m innan hon reser hare. Det går till en början bra men när haren kommer tillbaka till upptagningsplatsen blir det tappt som hon tyvärr inte löser utan föraren väljer att koppla. Släpp 3. Tiken söker ut och tar upp rå på va 250m. Rå buktar bra och ses efter 20min och föraren kopplar hunden på drevlöpan för nytt släpp i hopp om hare. Släpp 4. Tiken släpps i kanten på en gramplantering och reser genast rå som går i normala bukter med några enstaka icke noterbara tappter. När domarlaget konstaterat rå genom avspårning samt drevets karaktär väljer hundföraren att koppla hunden på drevlöpan och bryter då för dagen. Rå 4, Hare 25, Rå 21, Rå 81
Ep: 2 – 3 – 1 – 3 – 2 – 3 – 3 – 2 – 2 = 21 DF: 7,5 SFK: 110, SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå

Fanny SE51915/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEJCH Falstergårdens Polly SE39174/2011

29/01. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Tiken släpps i hyggeskant och reser hare som ses strax efter upptaget men driver bara i 10min och får tappt. Ringar då och släpper enstaka väckskall för att sen återgå till föraren som kopplar och släpper om i närliggande granplantering. Släpp 2. Tiken reser rå som sås strax efter upptaget med hunden ca 40sek efter och driver detta i normala bukter men får problem när det korsar sin egen löpa. Hon ringar då och går om sin löpa med enstaka icke noterbara tappter till full tid och blir kopplad på drevlöpan. Rå avspårat 2ggr efter tappten. Släpp 3. Tiken släpps i skog och reser rå efter ett bra slagarbete som avspåras 1gång men får stopp i skogskant och återgår till föraren och kopplas. Släpp 4. Tiken släpps i lövskogsparti med öppna gärden runt om och tar upp rå på gärde som är synliga i upptaget samt efter 20min med hunden ca 20sek efter. Driver sedan dessa in i skog där det buktar till provdagen tar slut och hunden kopplas på drevlöpan. Hare 10, Rå 99(52), Rå 22(7), Rå 47
Ep: 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 2 = 32 DF: 9 SFK: 85, SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

J VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011

31/01. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Upptag på rå som ses efter 10min. Får problem och blåses in för byte av mark. Släpp 2. Upptag på rå som går i vid bukt och tiken blir efter. Lägger av och återkommer till föraren. Släpp 3. Söker ut bra men inget upptag. Provet avslutas. Rå 36, Rå 46(12)
Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 5 – 4 – 3 – 3 – 3 = 30 DF: 6,2 SFK: 72 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå

Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 H e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u Bakkeskogen’s Zita Ii NO46864/15 Äg: Tony Christensen , Dannike.

03/01. Domare: Karlsson Fredrik . Släpp 1. Hunden släpps i betesmark i hopp om att finna hare men reser istället rå som går i vid bukt över åker och betesmark in i skogsmark för att sedan bukta extremt tätt i granplantering och driver detta till full tid. Rådjuren synliga 2ggr med hunden ca 1min efter. Hunden besöker även domarlaget under drevet och fortsätter sedan driva. Hunden inkallas på 135m under fullt drev och är snabbt tillbaka. Icke noterbara tappter har förekommit under drevet. Släpp 2. Hunden släpps åter i samma betesmark som i första släppet men lyckas inte finna någon hare och vi förflyttar oss. Släpp 3. Hunden släpps i skog och reser rå som buktar tätt. Rådjuren ses 2ggr med hunden ca 1-2min efter. Rådjuren drar ut och ses gå ut över större väg och vi beslutar att koppla hunden (med risk för hundens liv) inom synhåll på fullt drev efter 76min drev. Vi förflyttar oss och släpper om hunden som reser rå och driver detta till tid och inkallas på drev utom synhåll på ca 50m och kommer snabbt till oss och provet avslutas. Hunden var kopplas 15min vid förflyttning därav längre tappt. En noterbar tappt under första drevtiden i detta släpp samt några icke noterbara tappter. En mycket trevlig och lovande unghund som är lätt att styra! Rå 91
Ep: 3 – 4 – 4 – 5 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 = 34 DF: 8,5 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

Falstergårdens Xyra SE28710/2017 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Marina Berglund, Töreboda.

10/01. Domare: Andersson Ingvar . Släpp 1. Tar upp rå, synligt i upptaget, driver det i en bukt. Släpper det efter 15min och återgår till hundföraren. Släpp 2. Tar upp okänt djur, driver det i två fina bukter, bryter sedan och återkommer till hundföraren. Släpp 3. Inget upptag. Släpp 4. Tar upp okänt drevdjur. Rå 15, Okänt 22, Okänt 10
Ep: 2(1) – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 27 DF: 6,5 SFK: 75 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0

Falstergårdens Xyra SE28710/2017 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Marina Berglund, Töreboda.

24/01. Domare: Andersson Ingvar . Släpp 1. Tar upp och driver i en fin bukt bryter sedan och visslas av på väg tillbaka. Släpp 2. Springer på en hare som hunden driver fram till en väg, tappar och återgår till föraren. Släpp 3. Tar upp rå som avspåras i frosten, driver det in fina bukter släpper sedan och återgår till hundföraren. Okänt 27, Hare 10, Rå 30
Ep: 2(1) – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 27 DF: 6,5 SFK: 75 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 0

Cesar SE18686/2019 H e SEJCH Findik SE10073/2012 u Tt Bobsy NO41477/14 Äg: Tobias Lindberg, Hova.

24/01. Domare: Svensson Kjell-åke . Släpp 1. Cesar tar upp snabbt. Driver en stor bukt, svårt att följa i den hårda vinden. Cesar slutar och återgår till ägaren. Kopplas och byter område. Drevdjuret okänt. Släpp 2. Cesar tar upp ett flertal dov, som går i en stor bukt på långskjuts. Hunden bryter och går tillbaks till upptaget. Tår åter upp ett dov som går näst intill samma löpa som tidigare. Drevet rör sig mot riksväg 200. Ägaren föredrar att koppla av säkerhetsskäl. Ägaren blåser in hunden på kortare avstånd. Släpp 3. Ett lugnt upptag i kuperad terräng som buktar trångt till full tid med några icke noterbara tappter och en noterbar tappt. Drevdjuret ej synligt men drevets beskaftningshet bedömmer domaren som rå. Cesar slutar självmant, återgår på drevlöpan till ägaren. Cesar kopplas. Provet avslutas. Okänt 23, Hjort 65(39), Rå 92(13)
Ep: 4(2) – 3 – 3 – 4 – 5 – 3 – 3(1) – 4 – 3 = 32 DF: 7,3 SFK: 65 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Hjort, 1 Rå

VÄRÖ-SKOGENS SAGA SE15432/2016 T e J Skararps Tello SE39209/2014 u Bodalsgårdens Gunbritt S56110/2009

04/01. Domare: Svensson Kjell-åke . Tiken är något långsam i söket. Upptag ca 200m, driver kortare repris, får tappt, uppsöker ägaren. Återvänder mot tappten tar upp, driver en underhållande repris som tyvärr inte räcker till första pris för saga får dötappt i sten- och våtmark. Get och kid synligt en gång med tiken 2min efter. Tiken driver långsamt. Vill då bukta bra. En trevlig tik. Pga frost i terrängen föredrar ägaren att bryta provet och tänka på hundens tassar och spenar som blev skavda. Bra beslut. Rå 83(42)
Ep: 2 – 3 – 2 – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 = 28 DF: 5 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

Falstergårdens Ystra Dolly SE35453/2018 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Ingemar & Cilla Larsson, Broddetorp.

20/01. Domare: Wallin Magnus. Släpp 1. Tiken släpps och söker något trångt. Får slag och reser rå som ses med tiken 30sek efter. Tiken får problem och går om del av löpan. Tappten reds ut och rå är synligt med tiken 30sek efter. Drevet byter område och efter en stund karaktär. Nytt drevdjur konstateras, räv. Hundföraren försöker kalla in tiken några gånger, 30-100m. Lyckas tillslut avbryta, vid synkontakt på nära avstånd. Släpp 2. Tiken släpps och söker som tidigare. Får slag och går länge och långt i vad som misstänks vara rävslag men lyckas inte resa drevdjur. Släpp 3. Tiken släpps på vall och söker något bättre än tidigare. Tiken får slag och går länge och långt innan upptag kommer. Tiken tar upp och driver dov som ses med tiken 1min efter. Drevet drar ut och tiken får tappt. Lyckas inte lösa tappten och kopplas i närheten av tappten. En lovande unghund med utmärkt jaktlust. Rå 63(13), Hjort 48
Ep: 2(1) – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 = 29 DF: 8 SFK: 90, SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Hjort

DREVSTIGENS ÖRA SE29446/2015 T e J Rappkrokens Charlie SE18325/2010 u J Härkilas Hera Ii SE34185/2010 Äg: Österberg Johan, Hjo.

26/01. Domare: Ek Jörgen. Släpp 1. Får slag omgående, tar upp räv som buktar bra tills räven går i gryt. Kopplas vid grytet. Släpp 2. Söker ut bra, upptaget kommer ut hörhåll från oss. Får kontakt med drevet som är en hare. Det är svårt att följa drevets gång pga dålig skallgivning. Självman återgång. Räv 50, Hare 49(58)
Ep: 3 – 3 – 5 – 3 – 5 – 3 – 1(1) – 3 – 2 = 28 DF: 6,5 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Räv, 3 Hare

Falstergårdens Ystra Dolly SE35453/2018 T e J Friljusets Bellmann SE43688/2012 u J Falstergårdens Ruska SE56232/2012 Äg: Ingemar & Cilla Larsson, Broddetorp.

22/01. Domare: Andersson Kenneth. 1. Ett tapptfritt drev, kopplas på löpan. 2. Ett kortare drev på rå, bryter vid stor å, kopplas. 3. Ett tapptfritt drev med inga noterbara tappter, kopplas på löpan. Samtliga drevdjur observerade flera gånger. Rå 90, Rå 45, Rå 120
Ep: 4 – 4 – 4 – 5 – 5 – 4 – 5 – 2 – 3 = 36 DF: 9 SFK: 93 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå, 1 Rå

NATTSLAGETS BENELLI SE51571/2016 T e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Haresporet’s Nattslag’a SE43695/2012 Äg: Helgesson Bengt, Kungshamn.

20/01. Domare: Hellström Stig. Släpp 1. Söker ut direkt och får strax slag och upptag hare som först går några rundor i skogsmark för att sedan gå ut på öppna gärden. Tiken får tappt och under tapptarbetet går tre rå upp framför henne. ”släpp 2”. Tiken tar an rå som går en stor runda över öppna gärden för att sedan svänga tillbaka till skogen. Tiken driver tätskalligt 1min efter rådjuren. Tappt uppstår, tiken bryter och återgår till föraren, kopplas. Släpp 3. Tiken loss och söker sig upp i skogsmark, ca 200m från oss får hon upptag på hare som går några rundor i skogsmark. Tappt uppstår i skogsvägskorsning. Dötappt noteras och tiken kopplas. Släpp 4. Tiken söker fortfarande mycket bra i fina rundor på ca 200m. Vi följer efter sakta och så småningom får hon slag och upptag rå, som avspåras på blöt grusväg. Drevet går i 47min, då bryter hon och återgår till föraren. Kopplas. Släpp 5. Vi provar att släppa i en skogsbacke där vi tidigare prov fått upp hare men inget mer hittades för dagen. Hare 10, Rå 30, Hare 17, Rå 47
Ep: 4 – 4 – 5 – 2 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 = 32 DF: 8,3 SFK: 105 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Rå

Drivabos Baileys se35721/2018 H e J Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u SEVCH Fallaskogens Essie SE20704/2014

28/01. Domare: Bäck Kjell. Släpp 1. Tar upp räv som går i normala repriser till full tid. Räven synlig efter 65min drevtid då den springer över en åker. Hund kopplas på en tappt i löpan. Släpp 2. Hunden tar upp rå som är synligt i upptaget. Rå gör en bukt och springer in i ett samhälle med en större väg. Hundföraren väljer då i samråd med domare att ta bilen och koppla hunden. Släpp 3. Tar upp rå efter ett bra sök. Efter 62min går drevet ned i vattensjukt område vid en å. Hunden får en del problem med att hålla igång drevet. Men ger inte upp utan med några tappter så blir det full tid. Rå synliga vid flera tillfällen. När det är full tid så kopplas hunden på löpan. Räv 94(11), Rå 25, Rå 101(31)
Ep: 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 2 = 30 DF: 7 SFT: 68, SFK: 68 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå

Havsuddens Centa se26222/2018 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u Havsuddens Maya SE52495/2014

22/01. Domare: Däldebring Bengt. Tiken tar upp och driver i två normala bukter, drevdjuret byter buktområde där buktar det igen ett flertal bukter, ytterligare en gång till byter drevdjuret buktområde och tiken driver tills drevdjuret går över å. Får där tappt då hon ej vågar simma över strömmande vatten. Kopplas senare på tappten. Rå avspårat på väg och plöjen. En trevlig ungtik. Rå 83
Ep: 3 – K – 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 2 – 3 = 26 DF: 11 SFK: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå