Drevprov 2021-01-01 – 2021-01-31

Drevprov Januari

ACKERS BÄSTA BRITTA SE47999/2017 T e SEJCH SÖNNAREBYS CASPER SE40698/2015 u FIJCH PIIPANLAUMAN PIPSA SE21142/2015 Äg: Anneli Ylinen, Trollhättan.
28/01. Domare: FREDRIK KARLSSON. Släpp 1: Hunden släpps på vall men vänder tillbaka mot bilen och reser omgående rådjur. Detta drar ut ca 1,3km för att sedan börja bukta. Hunden får tappt, ringar och börjar sedan gå en traktorväg tillbaka där hon inkallas på utom synhåll. Rå avspårat 2gånger i snö. Släpp 2: Tiken släpps på vall och reser hare efter ett längre slagarbete som är synlig i upptaget. Men när en tappt uppstår byter tiken från hare till rådjur och kopplas efter detta observerats. Släpp 3: Hunden släpps på synlig räv men föredrar inte att driva detta idag. Släpp 4: Tiken släpps i skog och söker ut men aningen långsamt men resulterar tillslut i upptag på rådjur som går i normala bukter till full tid. Rå avspårat och synligt under drev. Endast icke noterbara tappter förekom. Rå 68, Hare 24, Rå 95
EP: 2 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 29 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 85 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 1 Rå
CESAR SE18686/2019 H e SEJCH SEUCH FINDIK SE10073/2012 u SEJCH NOJ(D)CH TT BOBSY NO41477/14 Äg: Tobias Lindberg , Hova.
29/01. Domare: HENRIK KARLSSON. Släpp 1 vi släpper i en ungskog/ plantering där vi får upp hare med ett tydligt och hörbart nyanserat skall. Haren som är synlig 2 ggr förbi oss vid väg. Efter sista observation så drar haren in i en trädgård/ hage och där tappas haren bort. Släpp 2 Upptaget blir intensivt och buktar fint runt oss, vi ser rådjursspår vid vägövergång, men detta drar iväg och ut över gärden där hunden släpper vid väg. Släpp 3 Vi får efter en tid upp ett drevdjur som buktar snävt runt oss i nästan 80 minuter där vi även ser hjortkalven men sedan drar det iväg ca 700 meter och driver runt där fram till full drevtid. Vi behöver lite tid för att koppla pga avståndet Släpp 4 Detta släpp generar ej något upptag men Ceasar söker fint trots att orken börjar tryta. En fin provdag till ända. Hare 48(3), Rå 28, Hj 117(8)
EP: 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 3 – 4(1) – 3 – 3 = 30 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 90 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Hare, 1 Hj
FALSTERGÅRDENS YSTRA DOLLY SE35453/2018 T e SEJCH FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 u J SEUCH FALSTERGÅRDENS RUSKA SE56232/2012 Äg: Ingemar o Cilla Larsson, Broddetorp.
21/01. Domare: FREDRIK KARLSSON. Släpp 1: Hunden släpps vid rävåtel men reser rådjurskid som ses efter 10 minuters drev. Till att börja med blir det en vidare bukt för att sedan gå tillbaka till upptagsområdet det det buktar extremt trångt i en granplantering tills hunden får tappt och blir sedan inkallad. Rå avspårat i snö i granplantering. Släpp 2: Hunden släpps och reser hare efter ett bra slagarbete. Men drevet går ut till trafikerad väg där hon kopplas. Släpp 3: Hunden tar upp rå som får vind av domarlaget och drar ut strax efter upptaget. Hunden gör ett bra jobb men får problem på öppna åkrar och blir inkallad efter att ha jobbat på tappt. Inkallad på 250meter utom synhåll. Rå 73, Hare 23, Rå 67
EP: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 = 31 DFK: 7 DFT: 5 SFK: 90 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå
FALSTERGÅRDENS YSTRA DOLLY SE35453/2018 T e SEJCH FRILJUSETS BELLMANN SE43688/2012 u J SEUCH FALSTERGÅRDENS RUSKA SE56232/2012 Äg: Ingemar o Cilla Larsson, Broddetorp.
13/01. Domare: FREDRIK KARLSSON. Släpp 1: Hunden släpps i betesmark och reser rå som går i normala bukter tills hunden bryter och ringar för att sedan återgå i sin egna löpa och blir inkallad utom synhåll.Rådjur avspårat 3ggr. Släpp 2: Hunden släpps i kanten på granplantering och tar upp rå och driver detta bra tills tappt uppstår. Hunden ringar och återgår sedan i sina egna spår och inkallas utom synhåll. Bra kontaktskall i båda återgångarna. Rådjur synligt och avspårat. Släpp 3: Hunden släpps i granskog och reser rå men tappar spåret och går på tappten till vi kallar in henne utom synhåll. Rå avspårat. Släpp 4: Hunden släpps på harspår och reser haren och driver den tills provtiden är slut. Inkallad på tappt utom synhåll. En trevlig hund med mycket ork som gärna hade jagat mer. Rå 68, Rå 65, Rå 22, Hare 35
EP: 2(1) – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 = 27 DFK: 8 DFT: 6 SFK: 85 SFT: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå
HÄRADS CHASE SE49526/2019 H e J LÅNGSJÖBÄCKENS ACKE SE47810/2012 u J HÄRADS ZIVA SE24246/2015 Äg: Jesper Wahlström, Hjo.
10/01. Domare: HENRIK KARLSSON. Släpp 1-Vi släpper i marker med 4 cm nysnö, hunden söker ut flertal gånger och vid 300 meter bort hörs väckningar med följd av upptag,drevet går i fina stora bukter inom bra hörhåll dom första 25 minuterna. Dessvärre drar detta drev iväg och vi väljer att gå och spåra av drevdjuret som är räv. Vi märker att räven troligtvis gått i gryt då drevet upphört ca 10 minuter senare. Vi kopplar efter en viss strapats. Släpp 2-Vi släpper igen och efter några sökturer så hörs ett upptag, vi har bra buktande jakt i vår närhet dom första 50 minuterna och avspårat mindre ensamt rådjur. Detta drar iväg och vi får ta bilen och ställa oss vid rejält trafikerad väg, jakten går i fina bukter nu men endast 300 meter ifrån väg 200.Kopplingen tar tid då det är tuff terräng samt faran att det går över v 200 Släpp 3- Blir inget upptag men visar ett bra samarbete och bättre lydnadEn trevlig unghund med utmärkt jaktlust. Räv 35, Rå 168, 0
EP: 5 – 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3(1) – 2 – 2 = 29 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 90 SFT: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå
JAKTJÄNTANS ABBI SE18922/2018 T e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH SILVERKÄLLANS BRASSE SE24078/2015 u J SEVCH SEUCH KILHAMMARS DISA SE35770/2010 Äg: Anette Larsson, Rengsjö.
20/01. Domare: FREDRIK KARLSSON. Släpp 1: Hunden släpps och börjar väcka i åkerkant för att sedan resa rå i skog. Driver detta i normala bukter men får problem vid flera tillfällen där det har buktat tätare.Lämnar tillslut tapptområdet och går i nya spår, fast tyst. Inkallad vid ”dödtappt”. Rå avspårat i snö. Inkallad på tappt på 300meter. Släpp 2: Hunden släpps i ledningsgata och reser rå som drar ut till det tidigare buktområdet där hunden får problem och blir gående en längre tid och söker, inkallad vid ”dödtappt”. Rå avspårat i snö. Inkallad på tappt på 600meter! Rå 76(56), Rå 50(30)
EP: 2 – 3 – 4 – 2 – 4 – 4 – 4(1) – 2 – 3 = 28 DFK: 4 SFK: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Rå, 3 Rå
NATTSLAGETS BENELLI SE51571/2016 T e SEUCH SEJCH ÖRNFJORDENS PAN SE21609/2013 u SEUCH SEJCH NOJCH HARESPORET’S NATTSLAG’A SE43695/2012 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn.
25/01. Domare: STIG HELLSTRÖM. Släpp 1. Tiken söker ut med fart och energi vilket ger upptag på hare som drivs i tre repriser tills tappt uppstår. Hunden kopplas på förarens begäran. Släpp 2. Åter loss i skogsbacke där den tidigare borttappade haren satt sig, driver tätskalligt tills haren gick upp på landsväg. Tiken kopplas och släpps på nytt. (5.3.1) Finner åter haren som drivs i en kort repris till det åter blir tappt. Tiken går lös och vi flyttar oss till nytt område. Inga mer upptag för dagen. Provet avslutas. Övrigt. -2 gr, vindstilla, flack terräng med små kullar och åkermarker. En mycket trevlig tik som fick problem med tassarna då drevet gick över sådda fält med vassa iskristaller. Därav hämnades söket i senare del av prov dagen. Hare 30(55), Hare 17(10)
EP: 4 – 3 – 4 – 2 – 5 – 4 – 4 – 2 – 3 = 31 DFT: 8.3 SFT: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0 Hare, 0 Hare
NATTSLAGETS LE MANS SE25078/2019 H e J SEUCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS NISSE SE56728/2015 u SEJCH SEUCH NOJ(D)CH NATTSLAGETS MARIT BJÖRGEN SE50168/2015 Äg: Jan-Erik Jansson, Hjo.
13/01. Domare: RUNE HOLMQVIST. Efter ett bra sök upptag på Rå som ses. Buktar bra går i tre repriser sträcker ut efter misslyckad koppling. Avbryter och söker sej tillbaka kommer i tidigare buktområde. får problem efter en del snö. Kopplas på återgång. En hund med stor jaktlust. Rå 110(40)
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 4 – 3 – 2 – 1 = 27 DFK: 7.5 SFK: 78 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå
NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH BUSTER SE55374/2010 u SEJCH SEUCH ATENA SE44003/2011 Äg: Mikael Gustavsson, Floby.
08/01. Domare: JÖRGEN EK. Släpp 1. Tar upp rå som buktar bra och trångt till en början, sträcker sedan ut långt och korsar en å. Ser på gpsen att hunden är mitt i ån. Tar bilen och kör dit så ser vi att hunden sitter på en sten ute i ån. Ägaren vadar ut och hämtar hunden. Släpp 2. Släpps på stött hare som hon driver en stund, slutar och kommer tillbaka. Släpp 3. Tar upp rå som korsar ån, hunden stannar vid ån. Blir inblåst från ån 200 m. Släpp 4. Släpps på rävspår men reser rå som buktar bra. Inkallas på återgången från 150 m. Rå 65, Hare 10, Rå 12, Rå 71
EP: 3 – 4 – 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 = 31 DFK: 11 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå
SIMBACKENS VIRA SE49263/2018 T e J SEVCH SEUCH DKUCH FOGDEGÅRDENS ALVIN SE43298/2012 u J SEJV-15 SEV-15 SIMBACKENS ASTRID SE26734/2014 Äg: Andreas Lennartsson, Undenäs.
26/01. Domare: JENNIE WALLIN. Släpp 1. Reser hare som är synlig efter 30min med hunden 2min efter. Reder ut tappt vid grusväg. Föraren väljer att koppla vid nästa tappt. Släpp 2. Tar upp hare vid sjökant. Kopplas på tappt. Släpp 3. Reser rå som buktar fint kring domarlaget, rå inom hagelhåll efter 50min med hunden 1min efter. Två icke noterbara tappter. Driver med ett flertonigt och passionerat skall. Perfekt nyansering. Bryter och tar löpan tillbaks efter 93min, föraren visslar in hunden från återgången, 200m. Släpp 4. Tiken tar upp, föraren väljer att kalla in hunden från tappt pga vasst före i området. En trevlig tik med utmärkt jaktlust. Hare 52(8), Hare 14, Rå 93, 14
EP: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 5 – 4 – 3 = 33 DFK: 5.5 DFT: 7 SFK: 110 SFT: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 3 Hare, 1 Rå
STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T e SEUCH SEJCH TUTHAMMARENS ACKE I S42765/2002 u SEUCH STJÄRNSKOGENS SAMIRA S27829/2004 Äg: Peter Eriksson, Nossebro.
27/01. Domare: MAGNUS WALLIN. Tiken släpps på vall. Får snabbt slag, väcker måttligt och reser hare. En kortare tappt och två längre under drevet. Skallar mycket rikligt under tappterna. Reser om haren i gärdeskant och driver denna i en repris delvis över större öppna fält. Haren synlig under påsticket. Går ur hörhåll. Domargruppen går efter men tiken avbryter innan vi kommer i hörhåll. Föraren kallar in tiken utom synhåll i närhet till där hon förmodas ha slutat driva. Nytt släpp. Tiken får slag och väcker något mer än i första släppet. Reser hare som hon driver i kortare repris. Går drevlöpan tillbaka med mycket riklig skallgivning. Hare avspårad. Tiken går lös och väcker tills provet avslutas. Hare 79(52), Hare 10
EP: 3 – 4 – 3 – 2 – 1 – 3 – 1 – 2 – 3 = 22 DFT: 6 SFT: 70 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 2 Hare
TEAM GRANATHS CROSS SE37486/2017 H e J SEVCH SEUCH RÖDMYRABACKENS JÄGER SE37300/2015 u SEUCH SEJCH TEAM GRANATHS AKKA SE57662/2012 Äg: Lars Norrman, Öxnevalla.
19/01. Domare: KJELL-ÅKE SVENSSON. Släpp 1. Tar upp hare som Cross driver i 3 repriser. Haren går ut och följer väg i ca. 200 meter. Hunden reder inte ut tappten. Släpp2. På hare som sågs under drev 1. Slagen hade kallnat. Upptag uteblev. Släpp 3. Tar Cross upp hare som han driver i 5 repriser. På ägarens vädjan kopplas hunden under drev på trafikerad väg. Haren avspårad flera gånger. Släpp 4. Nytt område. Cross tar upp hare som avspåras flertal gånger. Han driver tills provtiden utgått. Drevtiden släpp 3 och 4 slås ihop p.g.a. koppling på trafikerad väg. Hare 29(51), Hare 56(78), Hare 60(9)
EP: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 2 – 1 = 27 DFT: 7.11 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hare
VILTSKRÄCKENS LD ARTHUR SE49777/2019 H e SEJCH TRUMSLAGARBOSTÄLLETS LEO SE56727/2015 u J SILVERKÄLLANS DIXI SE21417/2017 Äg: Anders lilja, Vara .
10/01. Domare: JENNIE WALLIN. Släpp 1. Hunden söker ut bra, besöker föraren under sök. Tar upp rå som ses efter 10 minuter med hunden 30 sek efter. Går i vida bukter och sträcker sedan ut. Icke noterbara tappter förekommer. Hunden kopplas på tappt inom synhåll. Släpp 2. Hunden tar omgående upp 2 rå som ses strax efter upptaget. Buktar först trångt, sträcker sedan ut något för att bukta trängre igen. En noterbar tappt. Hunden kopplas på löpan. En lovande unghund med fin nyansering. Rå 51, Rå 52(13)
EP: 3 – 4 – 4 – 3 – 5 – 3 – 4 – 2 – 2 = 30 DFK: 8 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå
WALLELYCKAN JACK II SE22845/2016 H e J SEUCH BRUZADALENS CESAR S14976/2008 u SEJCH SEUCH WALLELYCKAN CLINGA SE38936/2012 Äg: Magnus Gustavsson, Kättilstorp.
22/01. Domare: JAN-OLOF ERICSON. Släpp ett; Söker ut bra. Reser rå. Driver bra tills det blir stopp vid vattenfyllt dike. Hunden söker sig tillbaka längs byvägen. Är nu frusen och lite låg och omotiverad. Rå synligt under drevet, hunden fyra minuter efter. Släpp två; går lös utan upptag. Släpp tre; Upptag på okänt, bryter och söker sig tillbaka till föraren. Föraren kopplar och avbryter sedan provet. Rå 50, 15
EP: 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 = 27 DFK: 7 SFK: 75 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå