Drevprov 2019-10-01 – 2019-10-31

J VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011

25/10. Domare: Ericson Jan-Olof. Släpp 1. Söker ut och reser rå som syns strax efter upptaget. Får problem i vass och blir efter och lägger av. Kopplas på återgång. Släpp 2. Söker något trångt utan upptag. Släpp 3. Söker trångt men går ut och reser okänt. Får problem och lägger av. Blåses in och kopplas. Föraren avslutar provet. Rå 50, Okänt 15
Ep: 2(1) – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 3 – 2 = 27 JL: Godtagbar
Pris: Ökl, 3 Rå

J ABBE SE54126/2015 H e NORDJ(D)CH Conitas Veselin SE25874/2011 u NOJCH Ylin Pulmu SE45192/2011 Äg: Karlsson Henrik, Hova.

27/10. Domare: Wallin Magnus. Släpp 1. Hunden släpps och får snabbt slag och reser dovhjort som drivs till full tid. Ensam dovhjort synlig med hunden en minut efter. Hunden har några kortare ej noterbara tappter och ur hörhåll en kortare period. Hunden släpper och går löpan åter och kallas in från kortare avstånd under återgången. Släpp 2. Hunden släpps och får återigen snabbt slag och reser räv. Räven ses en gång med hunden 0,5 min efter. Räven kommer då så nära som 4 m från domarlaget. Räven fortsätter bukta tills andrapris uppnås. Drevet ur hörhåll kortare period. Räven går ut över större öppna fält och hunden bryter och återgår. Släpp 3. Hunden släpps och får slag och gör flera kortare påstick och ett kortare drev men får inte riktigt ordning på arbetet och hundförare väljer att koppla och avsluta provet. Hjort 93(7), Räv 63, Okänt 8
Ep: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 = 32 SFK: 110, SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hjort, 2 Räv

J BERGMOSSENS ORYX SE22492/2014 H e J SEUCH Kullajägarns Flay S40049/2009 u J Bergmossens Hanna S49194/2005 Äg: Henrik Karlsson, Hova.

27/10. Domare: Wallin Jennie. Släpp 1. Hunden släpps i hyggeskant, får slag och reser get och två kid. Drevdjuren är synliga vid fyra tillfällen med hunden en halt till en min efter. Buktar mycket fint i 60min och sträcker sedan ut. Hunden kopplas efter full tid på löpan vid trafikerad väg. Släpp 2. Hunden besöker föraren efter första sökrundan. Får slag och reser två rådjur efter mycket bra slagarbete. Rådjuren är synliga efter 20min med hunden 1min efter. Buktar extremt trångt och hunden får en kort noterbar tappt då drevdjuren korsar tidigare löpor flertalet gånger. Reder ut tappten och drevet fortsätter bukta extremt trångt i knapp 50min. Får en längre tappt. Nytt påstick och hunden driver till full tid. Föraren kallar in hunden utom synhåll (150m) på tapptarbete. Kopplas och provet avslutas. En rutinerad hund med utmärkt jaktlust. Rå 100, Rå 97(53)
Ep: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 – 3 = 31 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

SEVCH SEJCH SEUCH STJÄRNSKOGENS VICKY SE42640/2010 T e SEUCH SEJCH Tuthammarens Acke I S42765/2002H u SEUCH Stjärnskogens Samira S27829/2004 Äg: Eriksson Peter, Tun.

30/10. Domare: Svensson Kjell-Åke . Släpp 1. Efter snabbt slagarbete reser tiken en hare som hon får dötappt efter 11min drev. Orsak minus 2 grader, rimfrost, torrt. Vicky tar snabbt upp rådjur som hon driver i en stor bukt. Kommer tillbaks till upptagningsområdet med get och kid, som springer på domarlaget och blir hårt stötta. Så hundägaren föreslår att bryta drevet och koppla. Släpp 3. Reser tiken rådjur som hon driver i en kort repris. Kreatur stör drevet därav tappt som hon inte reder ut. Ägare blåser in hunden och provet avslutas med en trött Vicky. Hare 11(52), Rå 63
Ep: 3 – 4 – 5 – 2 – 4 – 2 – 3(1) – 3 – 2 = 28 DF: 7 SFK: 55 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

NADJAGO SE38767/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011

30/10. Domare: Holmqvist Rune. Släpp 1. Upptag som går i en vid bukt, får problem i en vägkorsning, inkallas och kopplas. Släpp 2. Upptag på rå som buktar bra men tiken lägger av och återkommer. Släpp 3. Tiken går lös utan upptag. Rå 64(25), Rå 28
Ep: 3 – 3 – 3 – 3 – 5 – 3 – 2 – 3 – 3 = 28 DF: 5,5 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

Fanny SE51915/2017 T e SEVCH SEUCH SEJCH NOUCH Sjöstens Linus SE36363/2012 u SEJCH Falstergårdens Polly SE39174/2011

29/10. Domare: Svensson Kjell-Åke . Släpp 1. Tar upp, driver tapptfritt i 42min. Kommer upp i vildsvinstillhåll vilket gör tiken rädd och osäker och lämnar drevet. Går tillbaks till föraren. Går åter till tappten men tar troligen upp ett annat djur, driver i 28min. Lägger av och kommer till föraren. Av drevets karaktär bedömer domaren drevdjuret att vara rådjur. Släpp 2. Tar upp get och kid. Driver en kort repris, återkommer till föraren. kopplas. Byter område. Släpp 3. Jobbar på slag men får inte upp. Fanny tycker det är nog för dagen, återgår till föraren och kopplas. Provet avslutas. Rå 71, Rå 28
Ep: 4 – 4 – 5 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 = 34 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 2 Rå

Nattslagets Anfield SE46287/2017 T e Slagstigens Rosso SE25514/2010 u J Nattslagets Marit Björgen SE50168/2015 Äg: Bengt & Annika Helgesson, Kungshamn .

25/10. Domare: Larsson Bengt Erik. Drev 1. Får slag och reser troligtvis hare som hon får tappt på öppen åker som hon ej klarar i den hårda blåsten. Drev 2. Upptag på rådjur som hon driver till full tid utan noterbara tappter. Inropad på nära håll och kopplad. Drev tre. Tar upp rå som vi sett tidigare under dagen driver till tappt uppstår vid hästhage lyckas ej resa mer och provet avslutas. Rå synliga under båda rådjursdreven. Okänt 24, Rå 110, Rå 68
Ep: 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 3 – 3 – 4 – 3 = 32 DF: 6 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

Jaktjäntans Abbi se18922/2018 T e J SEVCH Silverkällans Brasse SE24078/2015 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010

31/10. Domare: Svensson Kjell-Åke . Släpp 1. Kl 8. Efter ett kortare slagarbete reser tiken rå som hon driver i en kort repris. Hon får en noterbar tappt som reds ut och drevet går ut över öppna fält. Då drevet går ut mot och över starkt trafikerade vägar, 44, järnväg och 187 måste omedelbar koppling ske efter 35 min drev. Abbi släpps i nytt område, efter något trångare sök reser hon rå som buktar bra, med en kortare tappt driver hon till full tid. Abbi blåses av på fullt drev 344m i skog. Vid förflyttning var hunden kopplad i 17 min. Släpp 2. Abbi har ett upptag men blåses av i upptaget. Anledning, drevet går in i ett friluftsområde utanför provområdet. Rå 98(55)
Ep: 3 – 2 – 3 – 4 – 5 – 3 – 4(1) – 3 – 5 = 32 DF: 8 SFK: 74 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå