SEJCH Traj SE29530/2010

e. SEJCH Mejcas Zigge
u. Fancy

Utställning: VG
Jaktprov: 1+1 Hare 25 EP, 2 Hare 22 EP,  1 Hare 24 EP, 1 Hare 24 EP, 3 Hare 30 EP.
Silvermedalj Har-SM 2016
Driver enbart hare.

Står till avelstjänst för lämpliga tikar.
Ägare: Emil Larsson, Hjo
Telefon: 076-8809803