Drevprov 2022-11-01 – 2022-11-30

Drevprov November

BÄRSTASKOGENS HEDDA SE31960/2019 T e SEJCH SEVCH SEUCH Bergmossens Qubik SE42548/2015 u SEJCH Haddebos Spela SE49413/2016 Äg: Stig Boije, Östansjö.
22/11. Domare: Johan Svensson. S1: Släpper på ett rävspår från natten men hunden byter till harslag och ägaren bryter hunden och visar på räven igen. Hunden spårar ca 200m men går sedan ut på en golfbana och rotar efter flertalet harar som sprungit under morgonen. Ägaren väljer att koppla. S2: Byter område och släpper på ett rävspår från natten men hunden kommer på ett rå-spår och ett upptag kommer. Buktar i fina bukter runt oss och ett rådjur är synligt 3 gånger med hunden ca 1min efter. Några mindre ej noterbara tappter under drevet. Mycket tätskallig och trevlig hund att lyssna på men pga mycket snö i skogen är inte hörbarheten den bästa för dagen. Kopplas på löpan. S3: Hunden går lös intill oss för att uppnå losstiden. Rå 98
EP: 2 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 = 29 DFK: 7.8 SFK: 80 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå

EKARPSGÅRDENS YATSI I SE44512/2018 T e NORDUCH NOJCH SEJCH Stakkelias Dacco Iii NO43003/14 u SEJCH SEUCH Ekarpsgårdens Ullis Ii SE51844/2013 Äg: Nesad Avadgic, Stenstorp.
25/11. Domare: Jesper Johansson. S1. Hunden släpps i ett område där det finns svenskhare efter önskemål från ägaren, söker slag en längre tid men hittar inget att jobba med. Får ett upptag till slut som är ett rådjur som är synligt under drev. Driver till ett tredjepris efter två drevrepriser med en längre tappt mellan repriserna. S2. Hunden släpps i ett nytt område och har tre påstick men bryter efter ett par minuters drev och återvänder till föraren. Ägaren väljer att koppla hunden och bryta för dagen, då det känns som att hunden inte är hundra för dagen. Rå 52(44)
EP: 3 – 3 – 5 – 2 – 5 – 3 – 4 – 3 – 2 = 30 DFK: 8 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 3 Rå

HAGENSKALLETS ELIX SE35238/2020 H e SEUCH SEJCH Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J Fallaskogens Goldie SE38313/2016 Äg: leif svensson, Åsarp.
08/11. Domare: Jörgen Ek. S1. Söker ut, får slag och tar upp rå 250m i från oss. De bukta bra tills en längre tappt uppstår. Får åter fart på drevdjuret som han driver till full tid. Försöker kalla in honom från drevet tre gånger men det misslyckas. Han fortsätter driva men till slut så slutar han och kommer tillbaka. S2. Släpps på nytt. Får slag med en gång och tar upp rå 311m i från oss som han driver tills han får en tappt. Kopplas på tappten provet avslutas. Rå 148(35), Rå 69
EP: 4 – 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 = 31 DFK: 8 SFK: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

HAGENSKALLETS EXIE SE35243/2020 T e SEUCH SEJCH Grunnesbakkens Atoz SE46396/2018 u J Fallaskogens Goldie SE38313/2016 Äg: Bengt Däldebring, Floby.
23/11. Domare: Jennie Wallin. S1. Söker ut och får snabbt slag. Reser rådjur som ses efter 13min med hunden knappt 1min efter. Buktar mycket fint, sedan tappt vid ett bredare dike. Löser tappten och drevet fortsätter att bukta trångt. Därefter kortare tappt på öppna. Efter full tid blåser hundföraren in hunden från tappt (ca 450m). S2. Hunden söker först ut något kort för att sedan söka ut bättre (ca 200m). Besöker hundföraren under sök. Får slag och reser get och kid efter mycket bra slagarbete. Buktar trångt och rådjuren ses efter 30min med hunden 2min efter. Drevet sträcker sedan ut och tiken bryter och tar sin löpa tillbaks, hundföraren möter upp efter ca 300m återgång, kopplas. S3. Hundföraren är nöjd för dagen och hunden går lös tills 5 timmars lostid är uppnådd. En trevlig tik med många förtjänster. Rå 95(22), Rå 63
EP: 3 – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 = 34 DFK: 7.5 SFK: 115 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 2 Rå

JAKTJÄNTANS ABBI SE18922/2018 T e SEJCH SEVCH NOJ(D)CH Silverkällans Brasse SE24078/2015 u J SEVCH SEUCH Kilhammars Disa SE35770/2010 Äg: Anette Rundén, Rengsjö.
07/11. Domare: Jan-olof Ericson. S1: Söker runt och väcker enstaka då och då. Springer på dovhjort som ses i upptaget. Driver denna tills det sträcker ut. Bryter och påbörjar återgång. Kallas in på 300 meter och kopplas. S2: Släpps och väcker något och får ett kort drev på okänt vilt. Återkommer och kopplas. S3: Intensivt upptag på dovhjort som går rakt ut. Släpper och återvänder till föraren. S4: Reser hare som ses i upptaget. Förspringer sig i början och får tappt. Sedan en bra drevrepris. Får tappt. Uppsöker så småningom föraren och kopplas. En samarbetsvillig tik. Hj 21, Okänt 6, Hj 10, Hare 22(9)
EP: 2(1) – 4 – 4 – 2 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 29 DFK: 7 DFT: 6 SFK: 90 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0 Hj

LANDBOGLÄNTANS WERA SE31086/2020 T e SEJCH SEUCH Gåsmyrens Caliber SE44463/2016 u J SEVCH SEUCH Ackers Bästa Britta SE47999/2017 Äg: Kristin Månsson, Hörby.
30/11. Domare: Fredrik Karlsson. S1: Hunden släpps på öppen mark och väcker länge och reser slutligen rå i skogskanten och driver sedan i en stor vid bukt mestadels över öppen mark. Får slutligen tappt och kopplas inom synhåll. S2: Släpps i tätare plantering och reser rå som buktar normalt men får en länge tappt och reser tillslut om nära upptaget. Driver sedan en kort repris men bryter i kraftledning och återgår till domarlaget. En tik med mycket bra drevhastighet trots öppna och lättsprungna ytor. Rå 75, Rå 40(30)
EP: 2 – 3 – 2 – 3 – 4 – 3 – 5 – 2 – 2 = 26 DFK: 5.5 SFK: 100 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

LIZA SE50767/2019 T e Falstergårdens Qrim SE37959/2012 u Fallaskogens Zelda SE57002/2015 Äg: johan törnqvist, götene.
03/11. Domare: Rune Holmqvist. S1:Upptag på rå som drivs i en kortare repris. Tiken lägger av och kopplas på återgången. S2: Söker ut bra och får slag men kan inte resa något vilt. Kopplas på slag. S3: Upptag på rå som går i en kortare bukt. Tiken lägger av och kopplas på återgång. S4: Nytt upptag och driver i en kortare repris, lägger av och återkommer till släpplatsen. Liza misstänks ha något problem eftersom hon lägger av efter kortare drev. Ev halsinfektion. Rå 21, Okänt 0, Rå 29, Rå 30
EP: 4 – 4 – 5 – 2 – 3 – 3 – 2 – 2 – 2 = 27 DFK: 7.5 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 0 Rå