Drevprovsresultat

Här presenteras resultat från Skaraborgs drevprovsverksamhet. Resultaten läggs ut efter genomfört kollegium. Har du frågor kring drevprovsresulat så ta kontakt med styrelsen. Du finner även drevprovsresultat med drevprovsberättelse i årsboken och på SKKs hunddata.

Drevproven från oktober

Drevproven från oktober och november kommer att rapporteras in i början av december månad.

Drevprov 2019-01-01 – 2019-01-31

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011 09/01. Domare: Börje Ronny . 1. Släpps på nysnö reser hare som ej lyckas hålla igång uppsöker föraren. Ut på ny sökrunda reser rå so buktar tätt till full tid. Kopplas på löpan. 2. Reser rå som buktar tätt med tiken 1 minut efter. […]

Drevprov 2018-12-01 – 2018-12-31

Lilla Solbackens Lillan SE48202/2017 T e J Västerflys Lukas S61761/2006 u J SEUCH Baltarns Naija S48471/2008 28/12. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp kl. 08.09 efter kortare sökturer får hon slag som hon arbetar med i 38 minuter. Avbryter och återgår till föraren. Därefter tar jaktlusten och söket slut. Provet avslutas kl. 11.15. Ep: 1 – 1 – […]

Drevprov 2018-11-01 – 2018-11-30

J FÄLTSPATBERGETS DONNA SE16375/2014 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Fältspatbergets Cajsa SE32963/2010 Äg: Ek Jörgen, Falköping. 02/11. Domare: Wallin Magnus. Donna söker i början av provet försiktigt och nära. Tiken gör ett kort påstick om ca 300m på okänt och återkommer. Söker efterhand ut bättre och tar upp. Driver rådjur som kommer […]

Drevprov 2018-10-01 – 2018-10-31

BERGMOSSENS QIMMIE SE42546/2015 T e SEJCH SEUCH Kullajägarns Figo S40048/2009 u Bergmossens Lisa SE32682/2012 Äg: Wallin Magnus, Kättilstorp. 26/10. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp 1. Buktar bra, går över slåttervallar, betesvallar, i skogsbryn, intill domarlag utan observation, misstanke om räv. Drevet går utom hörhåll efter 84 min. Får kontakt med qimmie när hon kommer tillbaks till […]