Drevprovsresultat

Här presenteras resultat från Skaraborgs drevprovsverksamhet. Resultaten läggs ut efter genomfört kollegium. Har du frågor kring drevprovsresulat så ta kontakt med styrelsen. Du finner även drevprovsresultat med drevprovsberättelse i årsboken och på SKKs hunddata.

Drevprov 2020-01-01 – 2020-01-31

J SEVCH TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Eriksson Peter, Tun. 27/01. Domare: Svensson Kjell-åke . Släpp 1. Cita tar upp efter ett kortare slagarbete. Haren synlig med tiken efter 2min. Haren återgår till upptagsplatsen. Efter en längre tappt reser hon om haren som byter område. Domargruppen får […]

Drevprov 2019-12-01 – 2019-12-31

2019-12-01 – 2019-12-31 FALSTERGÅRDENS VICKE VIRE SE39487/2015 H e J Falstergårdens Hälge S30554/2006 u SEJCH Falstergårdens Leidas Lycka S40965/2009B Äg: Frans Karlsson, Ulricehamn. 26/12. Domare: Wallin Jennie. Släpp 1. Släpps på vall. Söker ut bra, besöker hundföraren efter sökturer, inga slag, kopplas och byter område. Släpp 2. Släpps på vall. Reser hare efter bra upptagningsarbete. Driver […]

Drevprov 2019-11-01 – 2019- 11-30

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011 Äg: Mikael Gustavsson, Floby. 01/11. Domare: Karlsson Fredrik. Hunden släpps i granskog och reser rådjur som ses efter 15min med hunden ca 1min efter och driver detta i bra bukter tills en tappt uppstår som hon löser efter ringande och driver sedan detta till […]

Drevprov 2019-10-01 – 2019-10-31

J VILTSTIGENS DIZA SE25898/2015 T e J Friljusets Billy SE43690/2012 u J Hänjarps Elin SE43235/2011 25/10. Domare: Ericson Jan-Olof. Släpp 1. Söker ut och reser rå som syns strax efter upptaget. Får problem i vass och blir efter och lägger av. Kopplas på återgång. Släpp 2. Söker något trångt utan upptag. Släpp 3. Söker trångt men […]

Drevprov 2019-01-01 – 2019-01-31

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011 09/01. Domare: Börje Ronny . 1. Släpps på nysnö reser hare som ej lyckas hålla igång uppsöker föraren. Ut på ny sökrunda reser rå so buktar tätt till full tid. Kopplas på löpan. 2. Reser rå som buktar tätt med tiken 1 minut efter. […]

Drevprov 2018-12-01 – 2018-12-31

Lilla Solbackens Lillan SE48202/2017 T e J Västerflys Lukas S61761/2006 u J SEUCH Baltarns Naija S48471/2008 28/12. Domare: Svensson Kjell-åke. Släpp kl. 08.09 efter kortare sökturer får hon slag som hon arbetar med i 38 minuter. Avbryter och återgår till föraren. Därefter tar jaktlusten och söket slut. Provet avslutas kl. 11.15. Ep: 1 – 1 – […]