Drevprovsresultat

Här presenteras resultat från Skaraborgs drevprovsverksamhet. Resultaten läggs ut efter genomfört kollegium. Har du frågor kring drevprovsresulat så kontakta fullmäktige för provet. Du finner även drevprovsresultat med drevprovsberättelse i årsboken, SKKs hunddata och Dreverdata.