Avelshanar Skaraborg

Om du har en hane som uppfyller kriterierna för att vara med på ”Avelstjänst” kontakta Jennie. 

Kriterier för att bli upptagen i klubbens hanhundslista är 1:a pris på drevprov och minst G (Good) på utställning.

Avelshanar Sverige >