Viltspårsresultat

Har du frågor kring viltspårprovsresultat kontakta Linus. Du finner även viltspårsresultat i årsboken och på SKKs hunddata. Linus Svensson är rapporteringsansvarig och skickar månadsvis in provresultaten till Svenska Dreverklubben som sedan skickar dem vidare till SKK.

viltspar-drever-skog