Wästgötakampen 2024

Skaraborg 2024-11-11

Regler för uttagning till Wästgötakampen

  1. Ansvariga för uttagningen är lagledare för kampen, kommissarie för klubbmästerskapet och kommissarie öfr röligt prov. Vid frånvaro träder biträdande kommisarie in.
  2. Uttagningen sker bland de hundar som startat på klubbmästeskapet.
  3. Krav för att vara med i uttagningen skall hunden presterat minst ett första pris på hjort,rådjur, räv och hare eller ett andra pris på hare.
  4. Om det inte finns hundar som klarar kraven så kontrollerar man hundar som startat på prov tidigare på hösten klarat kraven.
  5. Finns det fortfarande inte rätt antal hundar så går man till provet i januari under samma år.
  6. Om det fotfarande fattas hundar så tar de som är ansvariga för uttagningen ut de hundar som de tycker är mest lämpliga.