Klubbens avelskontaktman tillika valpförmedlare

Skärvalla 4
461 95 Trollhättan
070-5652315
landboglantans@telia.com

Dreverdata

SKK Avelsdata
SKK Hunddata