Drevprov 2022-12-01 – 2022-12-31

BRÄTTEFORS LUNA SE41798/2015 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Brättefors Jalla S48491/2009 Äg: Bo Dahlberg, Vedum.
20/12. Domare: Jörgen Ek. S1. Gör några bra sökturer innan hon reser en hare som hon driver tills det blir en tappt på en isig väg. Kopplas på tappten. S2. Tar upp rå omgående som hon driver en bukt. Byter sedan till hare som hon driver till den isiga vägen. När vi har konstatera att hon har bytt drevdjur så kopplas hon. S3. Tar upp hare efter ett längre slagarbete. Driver den i två repriser. Kopplas på tappten. Hare 9, Rå 29, Hare 50(13)
EP: 3 – 4 – 5 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 2 = 29 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 95 SFT: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Hare

FALLASKOGENS WINJA SE29064/2019 T e J Fallaskogens Elton SE20703/2014 u J Milly SE43770/2014 Äg: Peter Friberg Anneli Ylinen, Trollhättan .
14/12. Domare: Rune Holmqvist. S1: Söker ut bra och får slag men ett ymnigt snöfall försvårar upptag. Upptag kommer på rå som går i vida bukter och byter buktområde, går till full tid. Inkallas inom synhåll. S2: Går ett par sökrundor men kan ej resa något vilt, kopplas och provet avslutas. Rå 105(35)
EP: 3 – 2 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 28 DFK: 6.5 SFK: 92 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

LANTBOGÅRDENS NINA GO SE36804/2020 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Nellygo SE38764/2015 Äg: Magnus Gustavsson, Falköping.
15/12. Domare: Jan-olof Ericson. S1: Tiken släpps och börjar väcka. Reser hare. Kort, hackigt drev. Föraren väjer att koppla då tiken har svårt att sortera bort nattspår ur drevlöpan. S2: Får omgående slag. Reser hare. Till en början hackigt drev, som går bättre mot slutet. Drev till full tid. Kopplas på löpan. Tappterna uppstod på mindre vägar. S3: Söker ut och reser hare. Drevet sträcker ut och dö-tappt uppstår i buskmark. Kopplas på tappt. S4: Söker ut bra. Väcker lite men inget upptag. Blåses in på 200 m. Provet avslutas. Hare 10, Hare 117(58), Hare 10
EP: 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 4 – 4 – 2 – 3 = 30 DFT: 10 SFT: 85 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

LANTBOGÅRDENS NINA GO SE36804/2020 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Nellygo SE38764/2015 Äg: Magnus Gustavsson, Falköping.
10/12. Domare: Jörgen Ek. S1. Får slag omgående och reser hare efter ett kort slagarbete. Hon driver haren mycket bra tills en tappt uppstår, den löser hon efter en stund och driver sedan till full tid. Kopplas på löpan. Haren synlig en gång och avspårad flera gånger. S2. Går runt och väcker på slag men får inte upp något. Kallas in från 230 m och kopplas. S3. Släpps på en stött hare som hon driver tills tappt uppstår på en väg. Hon klarar inte av tappten. Kallas in från 250 m och kopplas. Hare 108(27), Hare 12
EP: 4 – 3 – 3 – 4 – 4 – 3 – 4 – 2 – 3 = 30 DFT: 11 SFT: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Hare

NATTSLAGETS STRAY BULLET SE30116/2021 H e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH NOUCH Nattslagets Anfield SE46287/2017 Äg: Linus Lidberg , Tidan .
20/12. Domare: Fredrik Karlsson. S1: Söker ut, får slag och reser rå som avspåras. Det rör sig i fina bukter tills tappt uppstår i en plantering. Ringar en stund och gör sen en klockren återgång med några enstaka kontaktskall och blir inkallad utom synhåll. S2: Söker omgående ut och reser rå som avspåras. Buktar fint men får tyvärr tappter när detta drev går ihop med löpor från S1. Reder ut tappterna med kloka ringningar och driver till full tid och blåses in från tappt utom synhåll. S3: Söker ut och reser rå som ses strax efter upptag. Driver även detta i fina bukter men får lite problem när löpor går ihop från tidigare drev. Driver till full tid och kallas in på drev utom synhåll. En väldigt potent hane med bra jaktsätt trots låg ålder. Rå 55, Rå 95(23), Rå 100(25)
EP: 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 3 – 4 – 4 = 33 DFK: 6 SFK: 75 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå, 3 Rå

NATTSLAGETS STRAY BULLET SE30116/2021 H e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH NOUCH Nattslagets Anfield SE46287/2017 Äg: Linus Lidberg, Tidan.
07/12. Domare: Johan Svensson. S1: Hunden går till en början nära oss. Går sedan ut ca 820m men tar samma spår tillbaks till oss. Går sedan ut ca 130m och det blir ett påstick. Buktar bra till en början men går sedan på långsväng och gör större bukter. En kall dag med öppna marker gör att vi hör hunden på 1.8km och kan följa drevet. Efter 92min bra drev får hunden tappt och tystnar men fortsätter att gå ut. Vänder sedan tillbaka i sitt eget spår där han fick tappt. Tar upp igen och fortsätter driva i bra bukter. Försöker flertalet gånger att ta oss nära och kalla av hunden men misslyckas. Kopplas sedan vid en väg. Han har då gått tyst och spårat något en lång stund. En unghund med mycket jaktlust. Rå 157(48)
EP: 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 1 – 1 = 26 DFK: 7 SFK: 72 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå

VARGJÄGARENS H-SELMA SE13473/2021 T e J SEJCH Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J SEUCH Stakkelias Daisy I SE46276/2014 Äg: Rasmus isaksson, Brandstorp .
19/12. Domare: Henrik Karlsson. S1. Tiken släpps i storskog där hon söker ut bra och kommer åter några gånger. Upptaget sker under en bra sökrunda. Drevet buktar fint och drevdjuret är synligt 1 gång. Tiken nyanserar fint och drevet går i en vid båge runt oss i första delen av provet. Rådjuret får troligtvis vind av oss och drar ut i en vid bukt och vi väljer att förflytta oss för att komma närmare då det buktar bra. Vid full tid går hundägaren in och kopplar tiken på löpan. S2. Vi släpper tiken igen och ett upptag sker som endast går en kortare tid. Hunden är därefter lös till full tid för en provdag. Skaren var vass idag så en tass fick lite blodutgjutelse. Rå 97, Rå 0
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 – 2 = 28 DFK: 7 SFK: 90 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

WALLELYCKAN HANNA SE44355/2021 T e J SEUCH Hallstaforsens Yzter Viii SE30145/2017 u SEJCH SEUCH Bergmossens Qimmie SE42546/2015 Äg: Magnus Wallin , Kättilstorp .
26/12. Domare: Fredrik Karlsson. Hunden släpps och börjar genast väcka på rävspår men detta leder ej till upptag. Hunden går istället ut i hyggeskant och tar upp get och två kid som ses i upptaget. Buktar iväg in i en plantering där det buktar tätt tills drevtiden är uppnådd. Lugn och kontrollerad koppling utom synhåll (80m) på drev. Rå 90
EP: 2 – 3 – 2 – 4 – 3 – 3 – 3 – 2 – 4 = 26 DFK: 7 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ukl, 1 Rå