Klubbmästerskap 2023

Klubbmästerskap

BURSTRÖMS FANNY SE41713/2021 T e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014 u SEJCH SEUCH Trumslagarboställets Essie SE56724/2015 Äg: Henrik karlsson, Hova.
25/10. Domare: Kenneth Andersson. S1: Släpps på synlig räv driver och till full tid utan noterbart tappt kopplas på löpa. S2 Upptag efter bra sök bryter och går tillbaka till hundförare ingen obs. S3 går lös till full tid. Räv 107, Rå 40
EP: 3 – 3 – 4 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 3 = 31 DFK: 7 DFT: 7 SFK: 90 SFT: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Räv

DRIVABOS BAILEYS SE35721/2018 H e J SEUCH Piipanlauman Peetu SE47527/2012 u J SEVCH SEUCH Fallaskogens Essie SE20704/2014 Äg: Gunnar Larsson, Borås.
27/10. Domare: Kjell Bäck. Släpp1: Hunden släpps i kanten på en åker. Söker en stund på åker och får slag och börja driva. Får tappt efter 10 min men får igång drevet som går i ganska stora bukter till full tid. Vi använder oss av 5.3.3 ibland för att inte tappa drevet. Det var god hörbarhet så vi hörde hunden på långt håll så drevet gick bra att följa. Rådjur synligt efter 65 min med hunden ca 2 min efter. Släpp 2: Söker mycket bra och får efter längre arbete på slaget upp. Driver troligtvis räv då hunden kopplas i närheten av ett gryt. Men det gick ej att fastställa drevdjuret Släpp 3: Får upp rådjur som är synligt efter 14 min med hunden 1 min efter. Drevet går trångt så det gick att följa drevet bra. Hade en del mindre ej noterbara tappter då drevet gick i blötare terräng. Hunden kallas in på tappt i slutet av drevet och kopplas. Rå 103(10), Okänt 25, Rå 95
EP: 4 – 4 – 4 – 3 – 5 – 4 – 3 – 2 – 2 = 31 DFK: 6.2 SFK: 74 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

FALLASKOGENS VISSLA SE29058/2019 T e J Torpmyrens Viggo SE29912/2016 u J Fallaskogens Cindy SE26806/2016 Äg: Jörgen Ek, Falköping .
26/10. Domare: Annika Helgesson. Tiken släpps, söker ut lite kort och långsamt. Finner slag och väcker rikligt innan upptag. Driver i fina bukter i 77 minuter då tiken lägger av och går till släpp platsen. Kopplas och förflyttning sker. Nytt släpp i närhet av rävåtel men finner inga slag och kopplas. Efter förflyttning nytt släpp där tiken söker ut som i de tidigare släppen. Finner slag som hon väcker rikligt på innan upptag, reser okänt som hon driver i 20 minuter innan hon får tappt. Efter en stunds tapptarbete söker tiken upp domarlaget, kopplas och provet avslutas. Glad och trevligt tik som säkert kan mycket bättre. Rå 77, Okänt 20
EP: 2(1) – 3 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 2 = 25 DFK: 5.7 SFK: 80 JL: Bra
Pris: Ökl, 2 Rå

GRUNNESBAKKENS ATOZ SE46396/2018 H e SEJCH Trumslagarboställets Sixten SE40894/2013 u SEJCH NOJ(D)CH NOUCH SEUCH Bakkeskogen’s Zita Ii NO46864/15 Äg: Tony & Monika Christensen , Dannike .
26/10. Domare: Jan-olof Ericson. Sl1: Atoz tar en liten sökrunda och börjar driva. Ett mycket bra drev med en noterbar tappt till full tid. Get med två kid synliga tre gånger med hunden inom en minut. Kallas in på drev utom synhåll, ca 150 m. Sl2: Börjar driva en räv som kommer ut framför oss på skogsvägen. Mycket bra och buktande drev tills räven går i gryt. Atoz går i löpan tillbaka och uppsöker föraren. Sl3: Tar an rådjur som varit synliga. Driver nu saktare och har två noterbara tappter. Bryter och återgår på drevlöpan till föraren. Kopplas och provet avslutas. Rå 93(15), Räv 48, Rå 78(18)
EP: 2 – 3 – 3 – 4 – 4 – 5 – 4 – 4 – 4 = 33 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 110 SFT: 125 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Räv, 2 Rå

LANTBOGÅRDENS AFFE GO SE36799/2020 H e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Nellygo SE38764/2015 Äg: Anders Weden , Vedum .
26/10. Domare: Johan Svensson. Släpp1: Släpper hunden vid en vändplan gör en söktur på ca 150m börjar sedan väcka inne i en plantering intill oss. Upptag kommer och buktar framför oss. Hundförare misstänker räv så vi står stilla tills fulltid börjar närma sig. Genskjuter drevet och ser haren komma ut över en åker med hunden ca 2min efter. Kopplas på löpan. Onoterbara tappter förekommer.Släpp2: Släpper intill en tätning och hunden går ut och börjar väcka på ca 130m upptag kommer går lite knackigt med flera onoterbara tappter då det går igenom hästhagar m.m men buktar trångt. Drevet närmar sig och ut på vägen kommer räven med hunden ca 4min efter. Räven får troligtvis vind av oss då den kastar in i skogen ca 15m bort. Hunden tystnar sedan 400m bort och står still så vi går fram och ser att räven gått i gryt. Släpp3: Hunden söker om 200-450m får sedan påstick på 2st Rå som passerar på 20m med hunden strax bakom.Men hunden bryter o kommer åter.Släpp4: Inget upptag avbryter dagen Hare 96(16), Räv 33, Rå 4
EP: 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 4 – 4 – 2 – 2 = 28 DFK: 9 DFT: 7 SFK: 80 SFT: 75 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Hare

LANTBOGÅRDENS NINA GO SE36804/2020 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Nellygo SE38764/2015 Äg: Magnus Gustavsson , Falköping .
27/10. Domare: Kjell-åke Svensson. Släpp 1. På öppen åker får snabbt slag. Arbetar sig in i lövdunge där upptag sker. Buktar på åkermark. Drevet går ut på trafikerad väg. Ägaren önskar koppla för undvika olycka vilket tillgodoses. Hare avspåras på kultiverad åker. Släpp 2. Nytt område. Får slag som Nina jobbar med en längre tid utan upptag. Nina kopplas på slag och byter område. Släpp 3. Söker intensivt gör ett gott slagarbete till upptag. Haren synlig 4 gånger med Nina efter 5 min. Dötappt sker vid ett ödehus som haren troligen krypigt under. Ej bekant för hundägaren att det fanns ett ödehus mitt i håleskogen. Hare 16(8), Hare 22
EP: 4 – 4 – 3 – 2 – 5 – 3 – 4 – 2 – 2 = 29 DFT: 8 SFT: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 0 Hare, 0 Hare

LANTBOGÅRDENS STINA GO SE36805/2020 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Nellygo SE38764/2015 Äg: Mikael Gustafsson , Floby .
27/10. Domare: Jörgen Ek. S1 Söker ut 125m tar upp räv som buktar trångt i början sen springer räven en grusväg ca 1 km börjar och bukta med större svängar i de nya området till fulltid. kopplas på löpan. Räven är synlig två gånger under drevet. S2 Bra sökturer till upptaget kommer 250m bort drevdjuret springer en stor bukt sen ut på en nygödslad åker där tar drevet slut. Kopplas där. S3 Söker bra igen tar upp rå som buktar mycket bra till fulltid inga noterbara tappter. Kallas in från drev utom synhåll 60m kopplas. Räv 97(40), Okänt 27, Rå 101
EP: 3 – 4 – 4 – 4 – 3 – 3 – 4 – 2 – 4 = 31 DFK: 7 DFT: 6.5 SFK: 100 SFT: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå

LANTBOGÅRDENS TINA GO SE36803/2020 T e SEJCH Mejcas Zigge S35714/2007 u J Nellygo SE38764/2015 Äg: Kent Enarsson, Falköping.
25/10. Domare: Fredrik Karlsson. Släpp1: Hunden släpps, söker ut och får slag och reser snabbt rå som är synligt två ggr. Mot slutet av drevet går det sämre men går till full tid och blir inkallad på tappt. Släpp2: Hunden släpps och börjar omgående väcka på rå som tas upp men går till en början lite knackigt för att sedan gå bra men får tappt i blötmark. Söker på tappten men väljer sedan att gå tillbaka och inkallad från återgången. Släpp 3: Hunden är nöjd för dagen och möjligtvis stel/halt och söker nära tills losstiden är uppnåd. Rå 98(25), Rå 50(12)
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 3 – 2 – 3 – 2 – 3 = 26 DFK: 6 SFK: 90 JL: Bra
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

NATTSLAGETS STRAY BULLET SE30116/2021 H e SEJCH Berghällens Milou SE37549/2016 u J SEVCH SEUCH NOUCH Nattslagets Anfield SE46287/2017 Äg: Linus Lidberg , Tidan .
25/10. Domare: Henrik Karlsson. Släpp 1 Hunden släpps vid en granplantering vilket leder till en sökrunda på 200 meter därefter ett upptag. Jakten går inom 1 km så vi kan invänta buktande drev med god hörbarhet till full tid, kopplas på löpan och spåras vid väg. Rå konstaterats. Släpp 2 Hunden släpps i en blandskog och får upp snabbt då rådjuren låg nära, drevets första 50 minuter buktar trångt för att sedan börja glida ur hörhåll. Vi väljer att ta oss mot större väg då fara föreligger. Hunden kör full tid och kopplas på löpan. Rålöpa konstateras vid väg. Släpp 3 Vi åker till en viltfattigare mark för bedömda söket till fullo, upptag sker men detta bryts efter kort tid och hunden kommer åter. Släpp 4 Hunden släpps i granplantering och ett upptag sker men även detta går ur hörhåll och vi kopplar på löpan och bryter för dagen. En ung lovande hane med framtiden för sig. Rå 98, Rå 105, Rå 28(7), Okänt 19
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 3 – 3(1) – 2 – 2 = 29 DFK: 6 SFK: 75 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

NELLYGO SE38764/2015 T e SEJCH Buster SE55374/2010 u SEJCH SEUCH Atena SE44003/2011 Äg: Mikael Gustafsson , Floby .
25/10. Domare: Jennie Wallin. S1. Visar samarbete under sök. Söker ut 120m och tar upp. Utifrån drevets karaktär misstänker domaren att hunden driver räv. Domare och hundägare lägger ned mycket energi för att kunna se drevdjuret. Detta lyckas först efter 115minuters drev då räven är synlig och hunden kopplas direkt på löpan. Inga noterbara tappter men icke noterbara tappter förekommer. S2. Hunden håller sig hos hundägaren under fikapausen och söker sedan ut 120m och reser rå. Buktar mycket trångt. Hunden får sedan tappt på tätt, uppvuxet hygge. Löser tappten och driver en repris till. Driver över hundägarens spår och hälsar på domarlaget. Återgår sedan till tappten och driver till full tid. Hundägaren blåser av hunden från drev på strax över 200m, kopplas. En rutinerad tik. Hundägaren erbjuds ett släpp till för att visa sök men är nöjd för dagen. Räv 115, Rå 96(39)
EP: 2 – 4 – 3 – 4 – 5 – 3 – 3 – 2 – 5 = 31 DFK: 7 DFT: 8 SFK: 90 SFT: 80 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Räv, 1 Rå

PÖSANS FIXA SE22415/2019 T e SEUCH SEJCH Örnfjordens Pan SE21609/2013 u J SEUCH Pösans Dizzy SE30327/2013 Äg: Stellan Svensson, Stenstorp.
22/10. Domare: Magnus Wallin. S1. Släpps och har slag tämligen omgående. Väcker mycket rikligt tills upptag kommer flera hundra meter bort. Drevet går ut och byter buktområde. Provgruppen förflyttar sig och får kontakt. Rådjur ses efter 70 minuter med tiken 2 minuter efter. Tiken kopplas på löpan. En noterbar tappt och flera ej noterbara. S2. Tiken släpps och söker nära tills hon får slag. Får upptag på rå som ses efter 15 minuter med tiken 20 sekunder efter. Drevet buktar mycket bra tills tiken oförklarligt tar an sin egen löpa och driver denna bakåt. Tiken kopplas på löpan. En noterbar tappt och flera ej noterbara. S3. Tiken släpps och har lite slag men kopplas när 5 timmar losstid uppnås. En tik med utmärkt drevsätt. Tiken ringar inte på tappt, går mycket fram och åter vid tappt, löser dock tappterna bra. Dålig drevsäkerhet pga bakåtdrivning och tapptarbetet. Tiken är allt för lös på slag, tappt, drev. Rå 116(16), Rå 55(6)
EP: 2 – 4 – 1 – 3 – 1 – 4 – 3 – 2 – 2 = 22 DFK: 6 SFK: 100 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 3 Rå

SILVERKÄLLANS FANNY SE23446/2021 T e SEJCH SEUCH Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J SEUCH Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Johan Andersson , Broddetorp.
24/10. Domare: Johan Svensson. Släpp1:Hunden släpps vid ett slyhygge och gör en söktur på ca 150m går sedan ut och börjar väcka 80m bort. Upptag kommer och det buktar trångt framför oss, Rå synligt efter ca 15min, Går sedan igenom en trädgård där vi misstänker rådjuret blir stött och byter område dryga 1.3km bort, Hunden får en längre tappt men redan ut detta och drevet går mot en järnväg där det börjar bukta trångt igen. Vi tar oss till järnvägen då det närmar sig full tid, vi ställer oss på järnvägen för hundens säkerhet och låter Hunden köra full tid, Rå synligt 2 gånger över Järnvägen. Kopplas sedan på drevlöpan vid full tid. Onoterbara tappter förekommer.Släpp 2: Släpper Hunden som börja väcka ca 70m från oss blir sedan ett upptag som till en börjar går bra men börjar sedan att trassla och bli flertalet tappter. Hunden får sedan dötappt efter 27min drev och går och väcker men reder inte ut tappten. Vi låter sedan Hunden gå lös runt oss tills dagens slut. Rå 91(12), Okänt 27
EP: 2 – 3 – 2 – 3 – 4 – 3 – 4 – 2 – 2 = 25 DFK: 7 SFK: 83 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 1 Rå

SKOGSSKALLETS FREJA SE17514/2021 T e J SEUCH Hallstaforsens Xerxez Viii SE30144/2017 u J Lyngdölen’s Kira I SE10300/2016 Äg: Dick Henriksson , Åsarp .
26/10. Domare: Fredrik Karlsson. Släpp1: Hunden släpps och reser rå som ses strax efter upptaget. Det går i en båge men tiken bryter oförklarligt i blötmark och tar baklöpan till domarlaget. Släpp2: Hunden släpps och reser rå som ses strax efter upptaget. Detta drar ut (ca1.2km) för att sedan börja bukta tätt och tillsist tappar tiken men reser om efter längre tappt och det fortsätter bukta i samma område till full tid. Släpp3: Hunden släpps och reser rå som buktar på bra men tiken tappar och reser efter längre tappter men lyckas ändå gå till full tid. En tik med mycket jaktlust och med tätt, passionerat och flertonigt skall. Rå 10, Rå 110(40), Rå 95(65)
EP: 3 – 3 – 5 – 3 – 4 – 4 – 3 – 2 – 3 = 30 DFK: 6 SFK: 95 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå

TUNETS-CITA SE34863/2015 T e SEJCH Västralunds Rox SE43199/2010 u J Stjärnskogens Vittra SE42641/2010 Äg: Peter Eriksson , Nossebro.
24/10. Domare: Styrbjörn Schildt. Släpp 1: Får slag på en vall som leder in i skogen. Får upptag som leder till en längre bukt. Får en lång tapp och söker i vida cirklar och reser haren som drivs tillbaka till upptagsplatsen. Det går till dödtappt och hunden kopplas. Släpp2: Söker ut och reser rå som går rakt på domarlaget varvid drevet bryts av ägaren. Släpp 3: Släpps på stubbåker och börjar gå på slag tillslut kommer upptaget och driver rå i fina bukter till full tid. Rå synligt två ggr. Släpp 4: Hunden lös för att uppnå släpptid och kopplas. Hare 48(43), Rå 39, Rå 100
EP: 3 – 4 – 3 – 3 – 3 – 3 – 3 – 2 – 3 = 27 DFK: 6 DFT: 6 SFK: 83 SFT: 83 JL: Mycket bra
Pris: Ökl, 3 Hare, 1 Rå

VARGJÄGARENS H-SELMA SE13473/2021 T e J SEJCH Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J SEUCH Stakkelias Daisy I SE46276/2014 Äg: Rasmus Isaksson , Brandstorp.
22/10. Domare: Jennie Wallin. S1. Visar samarbete under sök. Känner drevdjuret i vind och tar upp omgående, buktar mycket trångt. Kopplas på löpan efter fulltid. S2. Släpps på vall. Får slag direkt och tar upp get och kid som ses i upptaget. Geten ses igen efter 60 minuters drev med hunden 30 sekunder efter. Domare och hundförare ser hur geten försöker lura hunden genom att ta sin egen löpa bakåt och sedan göra ett avhopp. Hunden löser detta föredömligt. S3. Släpps en 3:e gång för att bedöma sök. Söker ut 100m och återkommer, söker sedan ut 130m och återkommer för att slutligen söka ut 280m och reser därefter nytt drevdjur. Kopplas på löpan. Summering: Driver utan noterbara tappter, icke noterbara tappter och mindre förspringningar förekommer. Hunden skallar i serier när hon kommer efter drevdjuret. En trevlig tik med utmärkt jaktlust. Rå 91, Rå 111
EP: 3 – 3 – 3 – 4 – 5 – 4 – 3 – 2 – 2 = 29 DFK: 8 SFK: 90 JL: Utmärkt
Pris: Ökl, 1 Rå, 1 Rå