Nationellt Unghundsprov 1 & 2

ARRI SE31887/2021 H e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014 u J Acca SE29907/2016 Äg: Emil Helge, Gullspång.
28/12. Domare: Jan-olof Ericson. S1: Omgående upptag på rå. Driver ganska stora bukter. Kopplas på tappt. Avspårat i snö. S2: Söker ut några sökturer utan upptag. S3: Tar an stött hare. Kort drev. Får tappt på mindre väg och kopplas. S4: Tar an råspår. Driver en bukt. När rå passerar provgruppen får hunden se oss och bryter. Hunden vill inte jaga mer och provet avslutas. Rå 67, Hare 8, Rå 10
EP: 2 – 2 – 3 – 3 – 3 – 3 – 4 – 2 – 2 = 24 DFK: 8 SFK: 80 JL: Godtagbar
Pris: Ukl, 2 Rå

BURSTRÖMS FANNY SE41713/2021 T e SEJCH Bergmossens Oryx SE22492/2014 u SEJCH SEUCH Trumslagarboställets Essie SE56724/2015 Äg: Henrik Karlsson , Hova.
28/12. Domare: Rune Holmqvist. S1: Upptag på rå som buktar bra i närområdet sträcker ut och byter buktområde driver till full tid och kopplas på löpan. Rå 85
EP: 3 – 3 – 5 – 4 – 4 – 4 – 4 – 2 – 2 = 31 DFK: 6.5 SFK: 95 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

NYFÄLLANS AMY SE48116/2021 T e J SEJCH SEUCH Viltstjärnans Elton SE48703/2018 u J SEJCH Trumslagarboställets Ester SE24878/2019 Äg: Rade banjac, Götene.
28/12. Domare: Fredrik Karlsson. S1: Upptag på hjort som ses i upptag. Hjorten blir förmodligen stött och drar ut och hunden bryter och påbörjar återgång och blir inkallad på återgång. S2: Upptag på hjort som drivs en mycket kort repris. Hunden bryter och kommer tillbaka. S3: Hunden reser hjort som buktar bra men hunden bryter och går tillbaka till domarlaget. S4: Hunden reser flera olika hjortar men driver bara korta repriser och bryter för att återgå. En tätskallig tik med bra hörbarhet. Hj 18, Hj 4, Hj 45, Hj 19(11)
EP: 2 – 3 – 4 – 3 – 3 – 4 – 2 – 3 – 2 = 26 DFK: 7 SFK: 110 JL: Godtagbar
Pris: Ukl, 3 Hj

SILVERKÄLLANS FANNY SE23446/2021 T e SEJCH SEUCH Nystugugårdens Tarro SE52998/2010 u J Silverkällans Dolly SE21414/2017 Äg: Johan Anderson, Broddetorp.
28/12. Domare: Bengt Däldebring. S1. Tiken släpps på åkermark, gör ett par sökrundor. Går vidare in i granskog och reser rå som avspåras. Driver i normala bukter i tre repriser till full tid, rå synligt en gång med tiken 2 min efter. Eftersom hundpejl ej fungerar tillfredsställande beslutar domarlaget att gå in i buktområdet och koppla tiken på tapptarbete. Ymnigt snöfall råder hela provdagen. En trevlig ungtik. Rå 83(13)
EP: 3 – 3 – 4 – 3 – 4 – 3 – 2 – 3 – 3 = 28 DFK: 7.5 SFK: 85 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 1 Rå

VARGJÄGARENS H-SELMA SE13473/2021 T e J SEJCH Doverdalens Zacko SE36084/2014 u J SEUCH Stakkelias Daisy I SE46276/2014 Äg: Rasmus Isaksson , Brandstorp.
26/10. Domare: Jan-olof Ericson. S1: Söker ut. Tar sedan längs skogsväg och tar upp 700 m bort. Rå avspårat. Driver med gles skallgivning och drevet sträcker ut. Kopplas på tappt. S2: Söker ut och efter kort slagarbete reser tiken rå. Drevet kommer onödigt nära domarlaget och sträcker ut. Skallar nu mer glest. Efter en lång tappt kommer en bättre repris. Kopplas kl 13 på tappt. Rå 20, Rå 65(45)
EP: 2 – 3 – 3 – 2 – 5 – 2 – 1(1) – 2 – 2 = 22 DFK: 8 SFK: 45 JL: Mycket bra
Pris: Ukl, 2 Rå